Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 6 RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
2.) . kötet p. 36 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
3.) . kötet p. 38 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
4.) . kötet p. 42 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
5.) . kötet p. 44 RPHA 1062 Dézsi András: Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk… (Oratio ad Deum)
6.) . kötet p. 46 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
7.) . kötet p. 51 RPHA 1468 Úz Bálint: Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet… (Könyörgés bűnbocsánatért)
8.) . kötet p. 64 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
9.) . kötet p. 69 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
10.) . kötet p. 84 RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
11.) . kötet p. 90 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
12.) . kötet p. 98 RPHA 0842 Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent)
13.) . kötet p. 109 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
14.) . kötet p. 162 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
15.) . kötet p. 177 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
16.) . kötet p. 179 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
17.) . kötet p. 181 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
18.) . kötet p. 184 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
19.) . kötet p. 188 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
20.) . kötet p. 195 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
21.) . kötet p. 198 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
22.) . kötet p. 201 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
23.) . kötet p. 204 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
24.) . kötet p. 208 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
25.) . kötet p. 211 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
26.) . kötet p. 213 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
27.) . kötet p. 218 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
28.) . kötet p. 223 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
29.) . kötet p. 226 RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
30.) . kötet p. 228 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
31.) . kötet p. 230 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
32.) . kötet p. 233 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
33.) . kötet p. 235 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
34.) . kötet p. 237 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
35.) . kötet p. 239 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
36.) . kötet p. 243 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
37.) . kötet p. 246 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
38.) . kötet p. 248 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
39.) . kötet p. 253 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
40.) . kötet p. 259 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
41.) . kötet p. 264 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
42.) . kötet p. 271 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
43.) . kötet p. 276 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
44.) . kötet p. 280 RPHA 1185 Pünkösdnap a Szentlélek Úristen… (Pünkösdi hymnus)