Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) D. kötet p. 2 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) D. kötet p. 5 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
3.) D. kötet p. 8 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
4.) D. kötet p. 14 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
5.) D. kötet p. 17 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
6.) D. kötet p. 21 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
7.) D. kötet p. 23 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
8.) D. kötet p. 25 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
9.) D. kötet p. 27 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
10.) D. kötet p. 30 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
11.) D. kötet p. 33 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
12.) D. kötet p. 35 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
13.) D. kötet p. 38 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
14.) D. kötet p. 44 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
15.) D. kötet p. 46 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
16.) D. kötet p. 50 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
17.) D. kötet p. 52 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
18.) D. kötet p. 54 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
19.) D. kötet p. 58 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
20.) D. kötet p. 61 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
21.) D. kötet p. 62 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
22.) D. kötet p. 64 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
23.) D. kötet p. 65 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
24.) D. kötet p. 67 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
25.) D. kötet p. 69 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
26.) D. kötet p. 74 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
27.) D. kötet p. 78 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
28.) D. kötet p. 81 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
29.) D. kötet p. 84 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
30.) D. kötet p. 87 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
31.) D. kötet p. 91 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
32.) D. kötet p. 96 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
33.) D. kötet p. 98 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
34.) D. kötet p. 100 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
35.) D. kötet p. 103 RPHA 0957 Dévai Mátyás: Minden embernek illik ezt megtudni… (Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról)
36.) D. kötet p. 108 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
37.) D. kötet p. 110 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
38.) D. kötet p. 114 RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
39.) D. kötet p. 120 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
40.) D. kötet p. 123 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
41.) D. kötet p. 128 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
42.) D. kötet p. 133 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
43.) D. kötet p. 135 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
44.) D. kötet p. 137 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
45.) D. kötet p. 140 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
46.) D. kötet p. 146 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
47.) D. kötet p. 147 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
48.) D. kötet p. 158 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
49.) D. kötet p. 164 RPHA 0292 ? Debreceni Szőr Gáspár: Drága, fényes mennyben lakozó Isten… (Estvéli dicséret)
50.) D. kötet p. 167 RPHA 0802 Debreceni Szőr Gáspár: Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság… (Esti hymnus)
51.) D. kötet p. 170 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
52.) D. kötet p. 182 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
53.) D. kötet p. 185 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
54.) D. kötet p. 190 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
55.) D. kötet p. 206 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
56.) D. kötet p. 210 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
57.) D. kötet p. 215 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
58.) D. kötet p. 217 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
59.) D. kötet p. 222 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
60.) D. kötet p. 227 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
61.) D. kötet p. 230 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
62.) D. kötet p. 232 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
63.) D. kötet p. 235 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
64.) D. kötet p. 240 RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
65.) D. kötet p. 242 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
66.) D. kötet p. 244 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
67.) D. kötet p. 246 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
68.) D. kötet p. 260 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
69.) D. kötet p. 262 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
70.) D. kötet p. 267 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
71.) D. kötet p. 271 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
72.) D. kötet p. 273 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
73.) D. kötet p. 275 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
74.) D. kötet p. 277 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
75.) D. kötet p. 279 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
76.) D. kötet p. 282 RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)