Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 2 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
2.) . kötet p. 10 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) . kötet p. 12 RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
4.) . kötet p. 15 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
5.) . kötet p. 17 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
6.) . kötet p. 19 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
7.) . kötet p. 21 RPHA 0267 Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege… (Újév kezdetére dicséret)
8.) . kötet p. 24 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
9.) . kötet p. 27 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
10.) . kötet p. 28 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
11.) . kötet p. 30 RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
12.) . kötet p. 36 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
13.) . kötet p. 38 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
14.) . kötet p. 44 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
15.) . kötet p. 50 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
16.) . kötet p. 52 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
17.) . kötet p. 54 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
18.) . kötet p. 60 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
19.) . kötet p. 64 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
20.) . kötet p. 68 RPHA 0294 E nap mi mind örüljünk… (Húsvéti dicséret)
21.) . kötet p. 69 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
22.) . kötet p. 71 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
23.) . kötet p. 72 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
24.) . kötet p. 74 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
25.) . kötet p. 75 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
26.) . kötet p. 79 RPHA 0956 ? Sztárai Mihály: Minden embereknek mi örömet mondunk… (Karácsonyi dicséret)
27.) . kötet p. 81 RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
28.) . kötet p. 83 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
29.) . kötet p. 84 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
30.) . kötet p. 87 RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
31.) . kötet p. 88 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
32.) . kötet p. 91 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
33.) . kötet p. 94 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
34.) . kötet p. 96 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
35.) . kötet p. 99 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
36.) . kötet p. 105 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
37.) . kötet p. 117 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
38.) . kötet p. 119 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
39.) . kötet p. 122 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
40.) . kötet p. 123 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
41.) . kötet p. 125 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
42.) . kötet p. 127 RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
43.) . kötet p. 131 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
44.) . kötet p. 133 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
45.) . kötet p. 135 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
46.) . kötet p. 139 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
47.) . kötet p. 140 RPHA 0476 Hálaadásokkal mi énekeljünk… (Húsvéti hálaadás)
48.) . kötet p. 144 RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
49.) . kötet p. 146 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
50.) . kötet p. 148 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
51.) . kötet p. 151 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
52.) . kötet p. 155 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
53.) . kötet p. 156 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
54.) . kötet p. 160 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
55.) . kötet p. 165 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
56.) . kötet p. 167 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
57.) . kötet p. 169 RPHA 1185 Pünkösdnap a Szentlélek Úristen… (Pünkösdi hymnus)
58.) . kötet p. 171 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
59.) . kötet p. 172 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
60.) . kötet p. 174 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
61.) . kötet p. 177 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
62.) . kötet p. 178 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
63.) . kötet p. 180 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
64.) . kötet p. 181 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
65.) . kötet p. 182 RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
66.) . kötet p. 184 RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
67.) . kötet p. 185 RPHA 2050 Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz… (Pünkösdi invocatio)
68.) . kötet p. 186 RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
69.) . kötet p. 189 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
70.) . kötet p. 191 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
71.) . kötet p. 192 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
72.) . kötet p. 194 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
73.) . kötet p. 198 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
74.) . kötet p. 202 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
75.) . kötet p. 206 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
76.) . kötet p. 209 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
77.) . kötet p. 210 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
78.) . kötet p. 229 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
79.) . kötet p. 231 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
80.) . kötet p. 233 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
81.) . kötet p. 236 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
82.) . kötet p. 241 RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
83.) . kötet p. 245 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
84.) . kötet p. 249 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
85.) . kötet p. 255 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
86.) . kötet p. 258 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
87.) . kötet p. 261 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
88.) . kötet p. 263 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
89.) . kötet p. 265 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
90.) . kötet p. 267 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
91.) . kötet p. 267 RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
92.) . kötet p. 269 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
93.) . kötet p. 270 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
94.) . kötet p. 274 RPHA 1310 Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala… (Ps 3=3)
95.) . kötet p. 276 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
96.) . kötet p. 280 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
97.) . kötet p. 281 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
98.) . kötet p. 284 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
99.) . kötet p. 286 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
100.) . kötet p. 290 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
101.) . kötet p. 292 RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
102.) . kötet p. 294 RPHA 0219 Radán Balázs: Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
103.) . kötet p. 297 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
104.) . kötet p. 299 RPHA 0720 Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen… (Könyörgés, hogy az Úristennek Igéje közöttünk tisztán és igazán hirdettessék)
105.) . kötet p. 302 RPHA 0421 Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem… (Ps 41=42)
106.) . kötet p. 304 RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
107.) . kötet p. 306 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
108.) . kötet p. 312 RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
109.) . kötet p. 313 RPHA 0771 Könyörgünk neked, Istennek szent Fia… (Precatio)
110.) . kötet p. 315 RPHA 0524 Hatalmas Isten, könyörgünk… (Precatio)
111.) . kötet p. 317 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
112.) . kötet p. 321 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
113.) . kötet p. 325 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
114.) . kötet p. 325 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
115.) . kötet p. 329 RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
116.) . kötet p. 331 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
117.) . kötet p. 333 RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
118.) . kötet p. 334 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
119.) . kötet p. 338 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
120.) . kötet p. 340 RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
121.) . kötet p. 341 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
122.) . kötet p. 343 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
123.) . kötet p. 345 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
124.) . kötet p. 347 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
125.) . kötet p. 351 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
126.) . kötet p. 352 RPHA 0850 Magasztallak, én Istenem… (Hálaadás bűnbocsánatért)
127.) . kötet p. 357 RPHA 0900 Siklósi Mihály: Mennynek s Földnek kegyes Istene… (Ps 53=54)
128.) . kötet p. 360 RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
129.) . kötet p. 364 RPHA 1434 Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból… (Ps 66=67)
130.) . kötet p. 365 RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
131.) . kötet p. 366 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
132.) . kötet p. 370 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
133.) . kötet p. 372 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
134.) . kötet p. 376 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
135.) . kötet p. 379 RPHA 0945 Szegedi Gergely: Mikoron Dávid Saul előtt futna… (Ps 33=34)
136.) . kötet p. 382 RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
137.) . kötet p. 383 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
138.) . kötet p. 387 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
139.) . kötet p. 390 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
140.) . kötet p. 393 RPHA 0253 Dicsérem az Istent az én életemben… (Ps 145=146)
141.) . kötet p. 395 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
142.) . kötet p. 397 RPHA 0657 Huszár Gál: Jer, örvendezzünk az Úristennek… (Ps 94=95)
143.) . kötet p. 399 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
144.) . kötet p. 404 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
145.) . kötet p. 406 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
146.) . kötet p. 411 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
147.) . kötet p. 412 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
148.) . kötet p. 416 RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
149.) . kötet p. 418 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
150.) . kötet p. 421 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
151.) . kötet p. 423 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
152.) . kötet p. 427 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
153.) . kötet p. 428 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
154.) . kötet p. 430 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
155.) . kötet p. 432 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
156.) . kötet p. 434 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
157.) . kötet p. 435 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
158.) . kötet p. 438 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
159.) . kötet p. 441 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
160.) . kötet p. 445 RPHA 0038 A szent Dávid ötödik énekében… (Ps 5=5)
161.) . kötet p. 447 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
162.) . kötet p. 449 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
163.) . kötet p. 451 RPHA 0167 Batthyány Orbán: Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék… (A háborúságnak szenvedéséről való dicséret)
164.) . kötet p. 454 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
165.) . kötet p. 456 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
166.) . kötet p. 458 RPHA 1147 Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem… (Ps 15=16)
167.) . kötet p. 460 RPHA 0825 ? Ládonyi Sára: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel… (Ps 70=71)
168.) . kötet p. 463 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
169.) . kötet p. 466 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
170.) . kötet p. 469 RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
171.) . kötet p. 472 RPHA 0869 Sztárai Mihály: Megnyomorult szegény keresztyén ember… (Ps 36=37)
172.) . kötet p. 479 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)
173.) . kötet p. 483 RPHA 1345 Szegedi Gergely: Szükség keresztyéneknek tudakozni… (Magyarország veszedelméről)
174.) . kötet p. 488 RPHA 0239 Skarica Máté: Dávid Doeg gonoszságát hogy látá… (Ps 51=52)
175.) . kötet p. 490 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
176.) . kötet p. 494 RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
177.) . kötet p. 497 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
178.) . kötet p. 501 RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
179.) . kötet p. 504 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
180.) . kötet p. 506 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
181.) . kötet p. 510 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
182.) . kötet p. 512 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
183.) . kötet p. 517 RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
184.) . kötet p. 519 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
185.) . kötet p. 523 RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
186.) . kötet p. 525 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
187.) . kötet p. 527 RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
188.) . kötet p. 529 RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
189.) . kötet p. 531 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
190.) . kötet p. 533 RPHA 0668 ? Bereki István: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk… (Könyörgés Krisztus oltalmáért)
191.) . kötet p. 535 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
192.) . kötet p. 536 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
193.) . kötet p. 540 RPHA 0490 Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott… (Az ördög kegyetlensége ellen való könyörgés)
194.) . kötet p. 543 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
195.) . kötet p. 545 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
196.) . kötet p. 547 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
197.) . kötet p. 548 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
198.) . kötet p. 548 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
199.) . kötet p. 550 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
200.) . kötet p. 552 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
201.) . kötet p. 554 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
202.) . kötet p. 557 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
203.) . kötet p. 559 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
204.) . kötet p. 561 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
205.) . kötet p. 563 RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
206.) . kötet p. 564 RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
207.) . kötet p. 568 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
208.) . kötet p. 569 RPHA 0889 Móric Lőrinc: Mennyei felségnek Ura és Istene… (Dicséret és örvendetes éneklés)
209.) . kötet p. 573 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
210.) . kötet p. 574 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
211.) . kötet p. 576 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
212.) . kötet p. 579 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
213.) . kötet p. 581 RPHA 1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben… (Ps 99=100)
214.) . kötet p. 582 RPHA 0729 Keresztyének, kik e Földön lakoztok… (Ps 112=113)
215.) . kötet p. 584 RPHA 0025 A mi mesterünk minket arra int… (Jámbor életre intő ének)
216.) . kötet p. 587 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
217.) . kötet p. 590 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
218.) . kötet p. 594 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
219.) . kötet p. 597 RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
220.) . kötet p. 599 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
221.) . kötet p. 603 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
222.) . kötet p. 607 RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
223.) . kötet p. 609 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
224.) . kötet p. 612 RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
225.) . kötet p. 615 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
226.) . kötet p. 618 RPHA 1113 Ó, Istennek népei… (Intelem)
227.) . kötet p. 620 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
228.) . kötet p. 622 RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
229.) . kötet p. 623 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
230.) . kötet p. 625 RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
231.) . kötet p. 626 RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
232.) . kötet p. 627 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
233.) . kötet p. 633 RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
234.) . kötet p. 635 RPHA 0292 ? Debreceni Szőr Gáspár: Drága, fényes mennyben lakozó Isten… (Estvéli dicséret)
235.) . kötet p. 637 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
236.) . kötet p. 639 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
237.) . kötet p. 640 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
238.) . kötet p. 642 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
239.) . kötet p. 646 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
240.) . kötet p. 651 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
241.) . kötet p. 652 RPHA 0401 Fejenként mi erről emlékezzünk… (Temetési dicséret)
242.) . kötet p. 655 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
243.) . kötet p. 657 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
244.) . kötet p. 660 RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
245.) . kötet p. 662 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
246.) . kötet p. 663 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
247.) . kötet p. 666 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
248.) . kötet p. 668 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
249.) . kötet p. 670 RPHA 1388 Thomas Albensis [Fehérvári Tamás]: Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
250.) . kötet p. 673 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
251.) . kötet p. 674 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
252.) . kötet p. 677 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
253.) . kötet p. 678 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
254.) . kötet p. 680 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
255.) . kötet p. 683 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
256.) . kötet p. 685 RPHA 0730 Keresztyének, kik Krisztusban bíztok… (Temetési dicséret az ítélet napjáról)
257.) . kötet p. 687 RPHA 0597 Isten hívei, akik vagytok… (Temetési dicséret)
258.) . kötet p. 688 RPHA 0815 Krisztusnak hű keresztyéni… (Temetési dicséret)
259.) . kötet p. 690 RPHA 0676 Siderius János: Jézus Krisztus, Úristennek Fia… (Temetési dicséret)
260.) . kötet p. 692 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
261.) . kötet p. 694 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
262.) . kötet p. 702 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)