Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (református)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 6r RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
2.) . kötet p. 7r RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
3.) . kötet p. 12r RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
4.) . kötet p. 14v RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
5.) . kötet p. 19v RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
6.) . kötet p. 21r RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
7.) . kötet p. 24v RPHA 1369 ? Tolnai: Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddel… (A jámbor keresztyéni életről)
8.) . kötet p. 25r RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
9.) . kötet p. 27v RPHA 0847 Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten… (Cantio optima)
10.) . kötet p. 29r RPHA 0713 Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk… (Cantio optima)
11.) . kötet p. 31v RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
12.) . kötet p. 36r RPHA 0254 Dóczy Zsuzsanna: Dicsérem én az Istent minden időben… (Ps 33=34)
13.) . kötet p. 39r RPHA 0588 Irgalmasságnak Istene… (Cantio pulchra)
14.) . kötet p. 40v RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
15.) . kötet p. 41v RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
16.) . kötet p. 45v RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
17.) . kötet p. 46v RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
18.) . kötet p. 47r RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
19.) . kötet p. 54v RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
20.) . kötet p. 57r RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
21.) . kötet p. 58v RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
22.) . kötet p. 64r RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
23.) . kötet p. 64v RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
24.) . kötet p. 66v RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
25.) . kötet p. 68v RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
26.) . kötet p. 72r RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
27.) . kötet p. 73r RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
28.) . kötet p. 74r RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
29.) . kötet p. 76v RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
30.) . kötet p. 79v RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
31.) . kötet p. 82r RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
32.) . kötet p. 85v RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
33.) . kötet p. 86v RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
34.) . kötet p. 87v RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
35.) . kötet p. 88v RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
36.) . kötet p. 90r RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
37.) . kötet p. 90v RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
38.) . kötet p. 94r RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
39.) . kötet p. 95r RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
40.) . kötet p. 95v RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
41.) . kötet p. 96v RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
42.) . kötet p. 97v RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
43.) . kötet p. 98v RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
44.) . kötet p. 101v RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
45.) . kötet p. 102v RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
46.) . kötet p. 103v RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
47.) . kötet p. 105r RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
48.) . kötet p. 111r RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
49.) . kötet p. 111v RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
50.) . kötet p. 113v RPHA 0788 Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita… (Húsvéti dicséret)
51.) . kötet p. 115v RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
52.) . kötet p. 117r RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
53.) . kötet p. 118v RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
54.) . kötet p. 119v RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
55.) . kötet p. 120r RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
56.) . kötet p. 121r RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
57.) . kötet p. 122v RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
58.) . kötet p. 123v RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
59.) . kötet p. 125r RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
60.) . kötet p. 129r RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
61.) . kötet p. 131v RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
62.) . kötet p. 133v RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
63.) . kötet p. 134v RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
64.) . kötet p. 137r RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
65.) . kötet p. 138r RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
66.) . kötet p. 139r RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
67.) . kötet p. 140v
. kötet p. 232v
RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
68.) . kötet p. 143r RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
69.) . kötet p. 145r RPHA 0038 A szent Dávid ötödik énekében… (Ps 5=5)
70.) . kötet p. 146v RPHA 1308 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván… (Ps 28=29)
71.) . kötet p. 148r RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
72.) . kötet p. 149v RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
73.) . kötet p. 152v RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
74.) . kötet p. 153v RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
75.) . kötet p. 156v RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
76.) . kötet p. 160v RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
77.) . kötet p. 161r RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
78.) . kötet p. 161v RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
79.) . kötet p. 162v
. kötet p. 324r
RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
80.) . kötet p. 163v RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
81.) . kötet p. 164r RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
82.) . kötet p. 165r RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
83.) . kötet p. 170r RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
84.) . kötet p. 170v RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
85.) . kötet p. 174v RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
86.) . kötet p. 175r RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
87.) . kötet p. 176v RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
88.) . kötet p. 177r RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
89.) . kötet p. 179r RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
90.) . kötet p. 179v RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
91.) . kötet p. 185v RPHA 0221 Ilosvai Selymes Péter: Csak rövideden most szóljunk a szent keresztségről… (Sokféle neveknek magyarázatja)
92.) . kötet p. 192r RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
93.) . kötet p. 193v RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
94.) . kötet p. 194v RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
95.) . kötet p. 196v RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
96.) . kötet p. 198v RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
97.) . kötet p. 200v RPHA 0671 Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen… (Úrvacsora-ének)
98.) . kötet p. 203r RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
99.) . kötet p. 205r RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
100.) . kötet p. 212v RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
101.) . kötet p. 220r RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
102.) . kötet p. 221v RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
103.) . kötet p. 227v RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
104.) . kötet p. 229v RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
105.) . kötet p. 243r RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
106.) . kötet p. 244r RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
107.) . kötet p. 246r RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
108.) . kötet p. 247r RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
109.) . kötet p. 248v RPHA 0960 Minden hív keresztyének, meghalljátok… (Ps 127=128)
110.) . kötet p. 263v RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
111.) . kötet p. 266v RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
112.) . kötet p. 269r RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
113.) . kötet p. 270r RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
114.) . kötet p. 272r RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
115.) . kötet p. 273r RPHA 1112 Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyám… (Könyörgés az örök életért)
116.) . kötet p. 284v RPHA 1032 Palatics György: Nagy hálákat adok az én Uramnak… (Foglyok könyörgése)
117.) . kötet p. 288r RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
118.) . kötet p. 289r RPHA 0490 Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott… (Az ördög kegyetlensége ellen való könyörgés)
119.) . kötet p. 291r RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
120.) . kötet p. 296r RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
121.) . kötet p. 297r RPHA 1127 Szegedi Kis István: Ó, mint keseregnek most a keresztyének… (Az anyaszentegyháznak siralmas panasza)
122.) . kötet p. 298r RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
123.) . kötet p. 300r RPHA 0884 Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk… (Békességért való könyörgés)
124.) . kötet p. 301v RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
125.) . kötet p. 304v RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
126.) . kötet p. 307v RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
127.) . kötet p. 310v RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
128.) . kötet p. 314v RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
129.) . kötet p. 318r RPHA 0732 Keresztyéneknek Istene… (Ps 79=80)
130.) . kötet p. 319r RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
131.) . kötet p. 320v RPHA 0739 Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról… (Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint)
132.) . kötet p. 325r RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
133.) . kötet p. 332r RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
134.) . kötet p. 333r RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
135.) . kötet p. 334v RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
136.) . kötet p. 335v RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
137.) . kötet p. 340v RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
138.) . kötet p. 351v RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
139.) . kötet p. 353r RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
140.) . kötet p. 356r RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
141.) . kötet p. 363r RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
142.) . kötet p. 365v RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
143.) . kötet p. 366r RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
144.) . kötet p. 367r RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
145.) . kötet p. 368r RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
146.) . kötet p. 368v RPHA 0153 N K T: Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából… (Temetési dicséret)
147.) . kötet p. 371v RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
148.) . kötet p. 373r RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
149.) . kötet p. 374v RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
150.) . kötet p. 375v RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
151.) . kötet p. 376r RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
152.) . kötet p. 377v RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
153.) . kötet p. 379v RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)