Balassa Bálintnak és Kolozsvár, 1669-1677 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) . kötet p. 1 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
2.) . kötet p. 5 RPHA 0842 Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent)
3.) . kötet p. 6 RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
4.) . kötet p. 8 RPHA 0180 Balassi Bálint: Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod… (Balassi Bálint nevére)
5.) . kötet p. 11 RPHA 1108 Balassi Bálint: Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen… (Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját)
6.) . kötet p. 15 RPHA 1130 Balassi Bálint: Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben… (Deo vitae mortisque arbitro)
7.) . kötet p. 16 RPHA 0712 Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam… (Könyörög Istennek)
8.) . kötet p. 18 RPHA 0078 Balassi Bálint: Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból… (MKIK 32)
9.) . kötet p. 19 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
10.) . kötet p. 23 RPHA 0090 Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje… (MKIK 11)
11.) . kötet p. 24 RPHA 1492 Balassi Bálint: Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél… (MKIK 61)
12.) . kötet p. 27 RPHA 1080 Balassi Bálint: Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem… (Egy új könyörgés)
13.) . kötet p. 28 RPHA 0126 Balassi Bálint: Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben… (Ps 26=27)
14.) . kötet p. 31 RPHA 0048 Balassi Bálint: A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem… (Ps 53=54)
15.) . kötet p. 33 RPHA 0890 Balassi Bálint: Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek… (Ps 148=148)
16.) . kötet p. 38 RPHA 0042 Balassi Bálint: A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 2)
17.) . kötet p. 40 RPHA 0041 Balassi Bálint: A Szentháromságnak harmadik személye… (Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem, 3)
18.) . kötet p. 42 RPHA 1212 Balassi Bálint: Segélj meg engemet, én édes Istenem… (A Noé bárkájából elrepült galamb állapotjához hasonlítván állapotját, kéri Istent)
19.) . kötet p. 44 RPHA 0992 Balassi Bálint: Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett… (Ps 41=42)
20.) . kötet p. 48 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
21.) . kötet p. 49 RPHA 1107 Balassi Bálint: Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek… (MKIK 66)
22.) . kötet p. 51 RPHA 1473 Balassi Bálint: Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes… (Ps 50=51)
23.) . kötet p. A4r RPHA 3200 Rimay János: Bálint nevezetben, ki voltál Balassa… (Ad Valentinum Balassam)
24.) . kötet p. A5v RPHA 3514 Rimay János: Istenasszonyokkal égben az Istenek… (In Valentinum Balassam Janus Balogus Tolnaeus)