Szoszna Demeter-énekeskönyv ***, 1714-1715 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 13 RPHA 0878 Sztárai Mihály: Mely igen jó az Úristent dicsérni… (Ps 91=92)
2.) p. 14 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
3.) p. 15 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
4.) p. 52 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
5.) p. 54 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
6.) p. 55 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
7.) p. 56 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
8.) p. 56 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
9.) p. 60 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
10.) p. 67 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
11.) p. 69 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
12.) p. 76 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
13.) p. 80 RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
14.) p. 81 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
15.) p. 82, 287 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
16.) p. 83 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
17.) p. 84 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
18.) p. 87 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
19.) p. 89 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
20.) p. 94 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
21.) p. 95 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
22.) p. 98 RPHA 1311 Szent Dávid próféta második énekében… (Ps 2=2)
23.) p. 100 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
24.) p. 103 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
25.) p. 105 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
26.) p. 107 RPHA 1017 ? Sztárai Mihály: Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen… (Ps 27=28)
27.) p. 108, 296 RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
28.) p. 109 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
29.) p. 111 RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
30.) p. 111 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
31.) p. 113 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
32.) p. 116 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
33.) p. 138 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
34.) p. 141 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
35.) p. 147 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
36.) p. 154 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
37.) p. 187 RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
38.) p. 225 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
39.) p. 234 RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
40.) p. 234 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
41.) p. 238 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
42.) p. 240 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
43.) p. 243 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
44.) p. 253 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
45.) p. 255 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
46.) p. 257 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
47.) p. 258 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
48.) p. 261 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
49.) p. 263 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
50.) p. 273 RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
51.) p. 282 RPHA 1257 Sztárai Mihály: Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen… (Ps 73=74)
52.) p. 284, 776 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
53.) p. 285 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
54.) p. 292 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
55.) p. 295 RPHA 0177 Bírjad, Úristen, a mi szíveinket… (Délesti hymnus)
56.) p. 298 RPHA 1061 Neked könyörgünk, teremtő Istenünk… (Könyörgés az anyaszentegyházért)
57.) p. 307 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
58.) p. 315 RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
59.) p. 483 RPHA 0572 Illik nekünk erről emlékeznünk… (Temetési dicséret)
60.) p. 485 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
61.) p. 489 RPHA 1227 Serkenj fel már, ember, bűneidből… (Temetési dicséret a feltámadásról)
62.) p. 491 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
63.) p. 501 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
64.) p. 507 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
65.) p. 528 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
66.) p. 531 RPHA 1320 Szent Pál apostolnak írása… (Halotti ének)
67.) p. 543 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
68.) p. 555 RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
69.) p. 582 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
70.) p. 609 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
71.) p. 614 RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
72.) p. 646 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
73.) p. 652 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
74.) p. 729 RPHA 0932 ? Sztárai Mihály: Mikor Dávid vala keserűségben… (Ps 25=26)
75.) p. 733 RPHA 1248 Sztárai Mihály: Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak… (Ps 31=32)
76.) p. 738 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
77.) p. 740 RPHA 0983 Sztárai Mihály: Mindenkoron áldom az én Uramat… (Ps 33=34)
78.) p. 746 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
79.) p. 750 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
80.) p. 752 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
81.) p. 753 RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
82.) p. 755 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
83.) p. 759 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
84.) p. 761 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
85.) p. 766 RPHA 0863 Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (Ps 63=64)
86.) p. 768 RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
87.) p. 772 RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
88.) p. 780 RPHA 0941 Sztárai Mihály: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá… (Ps 93=94)
89.) p. 786 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
90.) p. 790 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
91.) p. 793 RPHA 1038 Nagy öröme adaték én lelkemnek… (Ps 114=116)
92.) p. 798 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
93.) p. 799 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
94.) p. 803 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
95.) p. 805 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
96.) p. 844 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
97.) p. 847 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)