Écsi-énekeskönyv ***, 1700-1725 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 28 RPHA 0451 Körmendi Fráter Gáspár: Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban… (Szűz Mária dicsérete)
2.) p. 52 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
3.) p. 54 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
4.) p. 57 RPHA 1418 Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt… (Könyörgés a pogányok ellen)
5.) p. 88 RPHA 0417 Fényességes tengernek csillaga… (Nyomorult országunk megszabadulásáért könyörgés)
6.) p. 154 RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)
7.) p. 155 RPHA 0150 Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben… (Ps 81=82)
8.) p. 159 RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
9.) p. 162 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
10.) p. 163 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
11.) p. 166 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 179 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
13.) p. 180 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
14.) p. 190 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
15.) p. 191 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
16.) p. 206, 292 RPHA 0596 Isten Fia magát megalázá… (Jézus élete)
17.) p. 236 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
18.) p. 237 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
19.) p. 239 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
20.) p. 244 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
21.) p. 245 RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
22.) p. 246 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
23.) p. 257 RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
24.) p. 258 RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
25.) p. 259 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
26.) p. 261 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)