Turóci cantionale ***, 17. sz. vége (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 7 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
2.) p. 11 RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
3.) p. 12 RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
4.) p. 12 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
5.) p. 13 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
6.) p. 15 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
7.) p. 17 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
8.) p. 18 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 19 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
10.) p. 67 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
11.) p. 68 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
12.) p. 68 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
13.) p. 69 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
14.) p. 70 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
15.) p. 70 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
16.) p. 73 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
17.) p. 75 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)