Graduale sacrum ***, 1699-1702 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
2.) p. 16 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
3.) p. 17 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
4.) p. 18 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
5.) p. 19, 23 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
6.) p. 20 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
7.) p. 22 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
8.) p. 25 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
9.) p. 26 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
10.) p. 28 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
11.) p. 29 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
12.) p. 31 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
13.) p. 32 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
14.) p. 33 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
15.) p. 53 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
16.) p. 57 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
17.) p. 59 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
18.) p. 66 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
19.) p. 73 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
20.) p. 81 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
21.) p. 91 RPHA 1018 Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm… (Áldozócsütörtöki hymnus)
22.) p. 94 RPHA 0705 Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
23.) p. 100 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
24.) p. 104 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
25.) p. 109 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
26.) p. 112, 412 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
27.) p. 112 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
28.) p. 115 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
29.) p. 117 RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
30.) p. 118 RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
31.) p. 119 RPHA 0652 Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel… (Pünkösdi invocatio)
32.) p. 121 RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)
33.) p. 125 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
34.) p. 127 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
35.) p. 129 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
36.) p. 134 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
37.) p. 139 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
38.) p. 147 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
39.) p. 151 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
40.) p. 153 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
41.) p. 154, 194 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
42.) p. 157 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
43.) p. 165 RPHA 0026 A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede… (Nagypénteki dicséret)
44.) p. 172 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
45.) p. 175 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
46.) p. 177 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
47.) p. 179 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
48.) p. 181 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
49.) p. 183 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
50.) p. 187 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
51.) p. 189 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
52.) p. 192 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
53.) p. 193 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
54.) p. 195 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
55.) p. 202 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
56.) p. 205 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
57.) p. 207 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
58.) p. 212 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
59.) p. 215 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
60.) p. 218 RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
61.) p. 222 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
62.) p. 224 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
63.) p. 227 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
64.) p. 233 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
65.) p. 240 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
66.) p. 242 RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
67.) p. 250 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
68.) p. 253 RPHA 0262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek… (Könyörgés Isten oltalmáért)
69.) p. 255 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
70.) p. 262 RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
71.) p. 265 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
72.) p. 273 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
73.) p. 290 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
74.) p. 294 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
75.) p. 296 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
76.) p. 301 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
77.) p. 303 RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
78.) p. 308 RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
79.) p. 311 RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
80.) p. 321 RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
81.) p. 322 RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
82.) p. 329 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
83.) p. 335 RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
84.) p. 342 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
85.) p. 354 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
86.) p. 358 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
87.) p. 361 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
88.) p. 363 RPHA 0906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben… (Miatyánk-ének)
89.) p. 366 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
90.) p. 373 RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
91.) p. 376 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
92.) p. 384 RPHA 0952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet… (Ps 143=144)
93.) p. 393 RPHA 0996 Chasee Miklós: Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez… (Ps 41=42)
94.) p. 395 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
95.) p. 398 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
96.) p. 399 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
97.) p. 405 RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
98.) p. 408 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
99.) p. 414 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
100.) p. 424 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
101.) p. 427 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
102.) p. 429 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
103.) p. 434 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
104.) p. 438 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
105.) p. 452 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
106.) p. 456 RPHA 1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk… (A jó tanítókért való ájtatosság)
107.) p. 463 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
108.) p. 467 RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
109.) p. 471 RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
110.) p. 483 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
111.) p. 485 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
112.) p. 489 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
113.) p. 490 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
114.) p. 494 RPHA 0224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk… (Könyörgés oltalomért)
115.) p. 496 RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
116.) p. 498 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
117.) p. 499 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
118.) p. 510 RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
119.) p. 511 RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
120.) p. 513 RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
121.) p. 517 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
122.) p. 519 RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
123.) p. 521 RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
124.) p. 524 RPHA 0484 Hálát adunk teneked, örök Isten… (Prédikáció utáni hálaadás)
125.) p. 526 RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
126.) p. 535 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
127.) p. 537 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
128.) p. 539 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
129.) p. 541 RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
130.) p. 542 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
131.) p. 544 RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
132.) p. 545 RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
133.) p. 554 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
134.) p. 557 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
135.) p. 559 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
136.) p. 560 RPHA 1113 Ó, Istennek népei… (Intelem)
137.) p. 562 RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
138.) p. 573 RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
139.) p. 575 RPHA 1436 Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint… (Ps 50=51)
140.) p. 582 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
141.) p. 584 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)