Pálffi Márton-énekeskönyv ***, 1694 körül (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 3A RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
2.) p. 7B RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)
3.) p. 11A RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
4.) p. 12A RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
5.) p. 12A RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
6.) p. 12B RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
7.) p. 13B RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
8.) p. 14D RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 16A, 16B RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
10.) p. 17A RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
11.) p. 17A RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 17B RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
13.) p. 18A RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
14.) p. 18A RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
15.) p. 21B RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
16.) p. 22A RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
17.) p. 22A RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
18.) p. 22A RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
19.) p. 22A RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
20.) p. 22A RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
21.) p. 28B RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
22.) p. 29A RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
23.) p. 30A RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
24.) p. 36A, 41B RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
25.) p. 42A RPHA 1401 Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia… (Az Oltáriszentségről szóló dicséret)
26.) p. 42A RPHA 1398 Üdvözlégy, Istennek szent teste… (Úrfelmutatási ének)
27.) p. 47A RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
28.) p. 47A RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
29.) p. 47B RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
30.) p. 48A RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
31.) p. 48B RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
32.) p. 48B RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)