Mihály deák kódexe ***, 1679 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 104A RPHA 1203 Szkhárosi Horvát András: Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénység… (A fösvénységről)
2.) p. 105A RPHA 1302 Tőke Ferenc: Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni… (Spira Ferenc doktorról)
3.) p. 106A RPHA 0674 Szkhárosi Horvát András: Jézus Krisztus, örök Isten, oltalmazz gonosztól… (Pál érsek levelére való felelet)
4.) p. 112B RPHA 0840 Sarlóközi Névtelen: Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben… (Historia de extremo iudicio)
5.) p. 121B RPHA 1204 Szkhárosi Horvát András: Rettenetes e világnak mostan minden dolga… (Az átokról)
6.) p. 125B RPHA 0895 Dézsi András: Mennyi számtalan krónikát mondattok… (Izsák áldozatjáról való história)
7.) p. 128B RPHA 1176 Baranyai Pál: Például nekünk mit mondott az Isten… (A tékozló fiúról)
8.) p. 132A RPHA 0936 Nagyfalvi György: Mikor Isten Ádámot kiűzeté… (Káin és Ábel históriája)
9.) p. 134A RPHA 0172 Békési Balázs: Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáról… (Szodoma és Gomora veszéséről)
10.) p. 136A RPHA 1091 Batizi András: Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra… (Jónás próféta históriája)
11.) p. 138B RPHA 1192 Batizi András: Régen, nagy időben, a vízözön után… (Izsák házasságáról való história)
12.) p. 142A RPHA 0056 Küküllei Névtelen: Abigail asszony históriáját… (Abigail históriája)
13.) p. 146A RPHA 0289 Decsi Gáspár: Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok… (Dávid és Uriás históriája)
14.) p. 154B RPHA 1250 Kákonyi Péter: Sok erős vitézek voltak e világban… (Sámson históriája)
15.) p. 160B RPHA 0866 Munkácsi János: Megírom a nagy Tóbiásnak életét… (Tóbiás életéről)
16.) p. 173A RPHA 0830 Tasnádi Péter: Látod, mely rövid, mulandó e világ… (Életnek rövid voltáról)
17.) p. 174A RPHA 0958 Dézsi András: Minden embert erre szívem szerint intek… (Tóbiás házasságáról)
18.) p. 181A RPHA 0437 Czeglédi Nyíri János: Gyakor emlékezet vagyon a Szentírásban… (História a Makkabeusokról írt könyvből)
19.) p. 209A RPHA 0707 Nagybáncsai Mátyás: Józsefnek megmondom az ő krónikáját… (História Jákob pátriárka fiáról, Józsefről)
20.) p. 220A RPHA 0318 Istvánfi Pál: Egy krónikát mondok, urak, hallgassátok… (Volter és Grizeldis históriája)
21.) p. 231B RPHA 0375 Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről… (Szigetvárnak veszéséről história)
22.) p. 237A RPHA 1237 Tinódi Sebestyén: Siralom adaték sok rendbéli népnek… (Buda veszéséről és Török Bálint fogságáról való história)
23.) p. 243A RPHA 0423 Dézsi András: Földet, mennyet mely nap Isten helyhete… (Világ kezdetétől lett dolgokról)
24.) p. 250A RPHA 0661 Farkas András: Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról… (A zsidó és magyar nemzetről)
25.) p. 256A RPHA 1301 Szkhárosi Horvát András: Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlását… (A világi vakságról)
26.) p. 261A RPHA 0315 Tolnai György: Egy istenfélő, nagy szent ember vala… (Jób históriája)
27.) p. 266A RPHA 0580 Szepetneki János: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem… (Bátorítás halál ellen)
28.) p. 268A RPHA 0939 Mikor meggondolom e világ dolgát… (Az állhatatlan világról szóló dicséret)
29.) p. 269A RPHA 0165 Bornemisza Péter: Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemet… (Isten városáról, a mennyországról való ének)
30.) p. 281A RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)