Mihál Farkas-kódex ***, 1677-1687 (katolikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
2.) p. 8B RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
3.) p. 11A, 15A RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)
4.) p. 21A RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
5.) p. 23A RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
6.) p. 32A RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
7.) p. 41A RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
8.) p. 48A RPHA 1068 Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának… (Kiskarácsonyi cantio)
9.) p. 49B RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
10.) p. 51A RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
11.) p. 53A RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
12.) p. 53B RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
13.) p. 55B RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
14.) p. 56B RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
15.) p. 62A RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
16.) p. 65B RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
17.) p. 67B RPHA 1321 Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben… (A Szentháromság dicsérete)
18.) p. 68A RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
19.) p. 72A RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
20.) p. 73A RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
21.) p. 81A RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
22.) p. 83A RPHA 3230 Itt jelen vagyon az Istennek Fia… (Úrfelmutatási ének)
23.) p. 84A RPHA 1398 Üdvözlégy, Istennek szent teste… (Úrfelmutatási ének)
24.) p. 84B RPHA 1401 Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fia… (Az Oltáriszentségről szóló dicséret)
25.) p. 89A RPHA 1406 Üdvözlégy, üdvösséges ostya… (Áldozási hymnus)
26.) p. 100B RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
27.) p. 102A RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
28.) p. 115A RPHA 0596 Isten Fia magát megalázá… (Jézus élete)
29.) p. 123A RPHA 1437 Úristen, kérünk a te szent nevedért… (Ps 53=54)
30.) p. 123A RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
31.) p. 126B RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)