Zemlény János-énekeskönyv ***, 1668 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 5B RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
2.) p. 16B RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
3.) p. 17B RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
4.) p. 18B RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
5.) p. 19A RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
6.) p. 33A RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
7.) p. 35A RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
8.) p. 36A RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
9.) p. 38B, 45A RPHA 2019 Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény… (Karácsonyi cantio)
10.) p. 39B RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
11.) p. 40A RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 41B RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
13.) p. 42A RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
14.) p. 42B RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
15.) p. 51B RPHA 1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék… (Karácsonyi cantio)
16.) p. 62A RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
17.) p. 65A RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
18.) p. 74A RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
19.) p. 76A RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
20.) p. 81A RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
21.) p. 82B RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
22.) p. 91A RPHA 0823 ? Tolnai Bálint: Lásd meg, Uram, én ügyemet… (Ps 42=43)