Thordai-kódex ***, 1657 előtt (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 643 RPHA 0889 Móric Lőrinc: Mennyei felségnek Ura és Istene… (Dicséret és örvendetes éneklés)
2.) p. 647 RPHA 1175 Lakatos Péter: Paradicsomnak kegyes szép hajléka… (Rabének)
3.) p. 661 RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
4.) p. 663 RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
5.) p. 665 RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
6.) p. 667 RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
7.) p. 669, 718 RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
8.) p. 671, 721 RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
9.) p. 676 RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
10.) p. 680 RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
11.) p. 683 RPHA 1344 Siderius János: Szükség keresztyénnek, mindennek éltében… (Temetési dicséret)
12.) p. 692 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
13.) p. 695 RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
14.) p. 701 RPHA 1265 Siderius János: Sok nyomorúsággal élete embernek… (Az emberi élet mulandóságáról)
15.) p. 706 RPHA 0666 Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek… (Könyörgés boldog kimúlásért)
16.) p. 709 RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
17.) p. 713 RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
18.) p. 715 RPHA 0658 Jer, tegyük el a testeket… (Temetési dicséret)
19.) p. 725 RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
20.) p. 727 RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
21.) p. 740 RPHA 0083 Áldott az Úristen örökké mennyekben… (Dicséret és hálaadás prédikáció után)
22.) p. 741 RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
23.) p. 746 RPHA 0104 Atya Isten, tarts meg minket… (Szentháromság-ének)
24.) p. 747 RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
25.) p. 748 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
26.) p. 748 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
27.) p. 758 RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)