Balassa-kódex ***, 1656 után (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 2 RPHA 0635 Balassi Bálint: Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet… (MKIK 1)
2.) p. 2, 141 RPHA 0237 Balassi Bálint: Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja… (MKIK 2)
3.) p. 5 RPHA 0388 Balassi Bálint: Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz… (MKIK 3)
4.) p. 7 RPHA 0179 Balassi Bálint: Bizonnyal ismerem rajtam most erejét… (MKIK 4)
5.) p. 9 RPHA 1087 Balassi Bálint: Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében… (MKIK 5)
6.) p. 11 RPHA 0174 Balassi Bálint: Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtől… (MKIK 6)
7.) p. 13 RPHA 1004 Balassi Bálint: Mondják jövendölők bizonnyal énnekem… (MKIK 7)
8.) p. 15 RPHA 1201 Balassi Bálint: Reménységem nincs már nekem e földön éltemben… (MKIK 8)
9.) p. 16 RPHA 1133 Balassi Bálint: Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme… (MKIK 9)
10.) p. 18 RPHA 1458 Balassi Bálint: Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzeken… (MKIK 10)
11.) p. 20 RPHA 0090 Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje… (MKIK 11)
12.) p. 21 RPHA 1304 Balassi Bálint: Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkal… (MKIK 12)
13.) p. 23 RPHA 1235 Balassi Bálint: Siralmas nékem idegen földön már megnyomorodnom… (MKIK 13)
14.) p. 25 RPHA 0220 Balassi Bálint: Csak búbánat immár hagyatott énnekem, kiben elfogy életem… (MKIK 14)
15.) p. 28 RPHA 0488 Balassi Bálint: Hallám egy ifjúnak minap éneklését… (MKIK 15)
16.) p. 30 RPHA 0757 Balassi Bálint: Kikeletkor jó Pünkösd havában… (MKIK 16)
17.) p. 32 RPHA 0233 Balassi Bálint: Csókolván e minap az én szép szeretőmet… (MKIK 17)
18.) p. 34 RPHA 1296 Balassi Bálint: Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek… (MKIK 18)
19.) p. 35 RPHA 1453 Balassi Bálint: Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta… (MKIK 19)
20.) p. 36 RPHA 0853 Balassi Bálint: Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom… (MKIK 20)
21.) p. 37 RPHA 1086 Balassi Bálint: Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtomban… (MKIK 21)
22.) p. 39 RPHA 0578 Balassi Bálint: Íme, a pelikán az ő fiaiért… (MKIK 22)
23.) p. 40 RPHA 0738 Balassi Bálint: Keserítette sok bú és bánat az én szívemet… (MKIK 23)
24.) p. 42 RPHA 1008 Balassi Bálint: Most adá virágom nekem bokrétáját… (MKIK 24)
25.) p. 43 RPHA 0841 Balassi Bálint: Lelkemet szállotta meg nagy keserűség… (MKIK 25)
26.) p. 45 RPHA 1327 Balassi Bálint: Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez… (MKIK 26)
27.) p. 47 RPHA 0128 Balassi Bálint: Az én szerelmesem haragszik most reám… (MKIK 27)
28.) p. 48 RPHA 0947 Balassi Bálint: Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmben… (MKIK 28)
29.) p. 49 RPHA 0997 Balassi Bálint: Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy élek… (MKIK 29)
30.) p. 50 RPHA 1000 Balassi Bálint: Mire most barátom azon kérdezkedel… (MKIK 30)
31.) p. 55 RPHA 0078 Balassi Bálint: Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból… (MKIK 32)
32.) p. 55 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
33.) p. 57 RPHA 0824 Balassi Bálint: Láss hozzám, üdvösségemnek Istene… (Könyörgés)
34.) p. 57 RPHA 0902 Balassi Bálint: Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok… (MKIK 34)
35.) p. 57 RPHA 1455 Balassi Bálint: Vajon meddig akarsz engem kesergetni… (Virágének)
36.) p. 59 RPHA 1198 Balassi Bálint: Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szinte… (MKIK 35)
37.) p. 60 RPHA 0305 Balassi Bálint: E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódra… (MKIK 37)
38.) p. 60 RPHA 0319 Balassi Bálint: Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidót… (MKIK 36)
39.) p. 62 RPHA 0316 Balassi Bálint: Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-e… (MKIK 38)
40.) p. 63 RPHA 0304 Balassi Bálint: E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem… (MKIK 39)
41.) p. 64 RPHA 0386 Balassi Bálint: Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem… (MKIK 40)
42.) p. 67 RPHA 1303 Balassi Bálint: Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjében… (MKIK 41)
43.) p. 68 RPHA 0400 Balassi Bálint: Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtá… (MKIK 42)
44.) p. 69 RPHA 1359 Balassi Bálint: Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedet… (MKIK 43)
45.) p. 70 RPHA 0984 Balassi Bálint: Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim… (MKIK 44)
46.) p. 71 RPHA 0726 Balassi Bálint: Kérde egy barátom, így miért gerjedek… (MKIK 45)
47.) p. 72 RPHA 0175 Balassi Bálint: Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban… (MKIK 46)
48.) p. 74 RPHA 0559 Balassi Bálint: Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanak… (MKIK 47)
49.) p. 75 RPHA 1331 Balassi Bálint: Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak vala… (MKIK 48)
50.) p. 76 RPHA 0456 Balassi Bálint: Ha ki akar látni két eleven kutat… (MKIK 49)
51.) p. 77 RPHA 0709 Balassi Bálint: Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem… (MKIK 50)
52.) p. 79 RPHA 0084 Balassi Bálint: Áldott Julia kiballagtába Cupidót talála… (MKIK 51)
53.) p. 81 RPHA 0312 Balassi Bálint: Édest keserűvel elegyítő gyermek… (MKIK 52)
54.) p. 83 RPHA 0534 Balassi Bálint: Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknek… (MKIK 53)
55.) p. 84 RPHA 1119 Balassi Bálint: Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén… (MKIK 54)
56.) p. 87 RPHA 0908 Balassi Bálint: Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik… (MKIK 55)
57.) p. 88 RPHA 0724 Balassi Bálint: Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyem… (MKIK 56)
58.) p. 90 RPHA 0378 Balassi Bálint: Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnem… (MKIK 57)
59.) p. 92 RPHA 1128 Balassi Bálint: Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája… (MKIK 58)
60.) p. 94 RPHA 1330 Balassi Bálint: Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezett… (MKIK 59)
61.) p. 96 RPHA 0055 Balassi Bálint: A Zsuzsánna egy szép német leány… (MKIK 60)
62.) p. 97 RPHA 1492 Balassi Bálint: Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél… (MKIK 61)
63.) p. 99 RPHA 3209 Balassi Bálint: (Jephtes históriája)
64.) p. 101 RPHA 0126 Balassi Bálint: Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben… (Ps 26=27)
65.) p. 101 RPHA 1080 Balassi Bálint: Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem… (Egy új könyörgés)
66.) p. 117 RPHA 1491 Balassi Bálint: Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnek… (MKIK 62)
67.) p. 118 RPHA 1093 Balassi Bálint: Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy erdőbe jutának… (MKIK 63)
68.) p. 120 RPHA 0246 Balassi Bálint: De mit gyötresz engem most, keserves lelkem… (MKIK 64)
69.) p. 122 RPHA 0302 Balassi Bálint: E széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát… (Török bejt 1)
70.) p. 123 RPHA 0593 Balassi Bálint: Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét… (Török bejt 3)
71.) p. 123 RPHA 1361 Balassi Bálint: Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség… (Török bejt 4)
72.) p. 123 RPHA 1379 Balassi Bálint: Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok… (Török bejt 2)
73.) p. 124 RPHA 0326 Balassi Bálint: Egykor szép Julia magában így szóla, mond, kik engem szeretnek… (Török bejt 8)
74.) p. 124 RPHA 0327 Balassi Bálint: Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát szép tükörében nézné… (Török bejt 6)
75.) p. 124 RPHA 0459 Balassi Bálint: Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak… (Török bejt 5)
76.) p. 124 RPHA 0946 Balassi Bálint: Mikoron kirepül lélek beteg testből, soha senki nem látta… (Török bejt 7)
77.) p. 125 RPHA 1208 Balassi Bálint: Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat… (Török bejt 9)
78.) p. 125 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
79.) p. 127 RPHA 1107 Balassi Bálint: Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek… (MKIK 66)
80.) p. 129 RPHA 0740 Balassi Bálint: Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkem… (Caelia 2 b)
81.) p. 129 RPHA 0762 Balassi Bálint: Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit)… (Caelia 2 a)
82.) p. 130 RPHA 0717 Balassi Bálint: Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te neved… (Caelia 3)
83.) p. 130, 146 RPHA 0231 Balassi Bálint: Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene… (Caelia 4)
84.) p. 131, 146 RPHA 0876 Balassi Bálint: Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett… (Caelia 5 a)
85.) p. 132 RPHA 0095 Balassi Bálint: Amely keresztyén hű, s kiben nincs hamis szű, lelkét ördögtől félti… (Caelia 6)
86.) p. 132 RPHA 0749 Balassi Bálint: Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt ember… (Caelia 5 b)
87.) p. 133 RPHA 0880 Balassi Bálint: Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztor… (Caelia 7)
88.) p. 133 RPHA 1105 Balassi Bálint: Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommal… (Caelia 8 a)
89.) p. 134 RPHA 2012 Balassi Bálint: Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caelia… (Caelia 8 b)
90.) p. 135 RPHA 0710 Balassi Bálint: Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja… (Caelia 9)
91.) p. 136 RPHA 1336 Balassi Bálint: Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára… (Caelia 10 a)
92.) p. 138 RPHA 0427 Balassi Bálint: Friss szép fejér póka… (Caelia 10 b)
93.) p. 138 RPHA 0196 ? Ecsedi Báthory István: Boldog aki akarsz lenni életedben… (A világ mulandóságáról dicséret)
94.) p. 145 RPHA 0579 ? Balassi Bálint, ? Dobó Jakab: Íme, ez szívembe lövé egyik nyilát… (Cupido-történet)
95.) p. 149 RPHA 1337 Rimay János: Szólítván nevemen Venus asszony engem… (Énekei, 1)
96.) p. 150 RPHA 1050 Rimay János: Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keserves… (Énekei, 2)
97.) p. 151 RPHA 1161 Rimay János: Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellik… (Énekei, 3)
98.) p. 152 RPHA 0917 Rimay János: Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódom… (Énekei, 4)
99.) p. 153 RPHA 1221 Rimay János: Senki ne kérdjen, szívem, mért nem vegyen… (Énekei, 5)
100.) p. 155 RPHA 0780 Rimay János: Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallál… (Énekei, 7)
101.) p. 156 RPHA 1456 Rimay János: Vajon s de mi haszon, ha mely ékes asszony szépségét úgy kíméli… (Énekei, 8)
102.) p. 156 RPHA 1479 Rimay János: Venus fajtalan hús… (Énekei, 9)
103.) p. 159 RPHA 0236 Rimay János: Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor mást… (Énekei, 11)
104.) p. 160 RPHA 0711 Rimay János: Katonák hadnagya, Istennek jobb karja… (Egy katonaének)
105.) p. 161 RPHA 0377 Rimay János: Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnám… (Szerelmes vers)
106.) p. 173 RPHA 3003 Rimay János: Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám… (Énekei, 31)
107.) p. 174 RPHA 3515 Rimay János: Szűz Mária lakozván Názáretben… (Énekei, 32)