Pozsonyi toldalék ***, 17. sz. első fele (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 3A RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
2.) p. 4B RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
3.) p. 14A RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)
4.) p. 71B RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
5.) p. 2A RPHA 0213 ? Bereki István: Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk… (Temetési dicséret)
6.) p. 5B RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)
7.) p. 7B RPHA 1478 Úz Bálint: Véletlen embernek utolsó órája… (Úz Bálint testamentuma)
8.) p. 24A RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
9.) p. 24B RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
10.) p. 24B RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
11.) p. 25A RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
12.) p. 26B RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
13.) p. 27A RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
14.) p. 27B RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
15.) p. 28A RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
16.) p. 28B RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
17.) p. 29A RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
18.) p. 29B RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
19.) p. 30B RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
20.) p. 31A RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
21.) p. 32A RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
22.) p. 32B RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
23.) p. 33A RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
24.) p. 33B RPHA 1347 Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek… (Úrvacsora-ének)
25.) p. 34B RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
26.) p. 35A RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
27.) p. 35B RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
28.) p. 36A RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
29.) p. 36B RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
30.) p. 37A RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
31.) p. 37B RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
32.) p. 37B RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
33.) p. 38A RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
34.) p. 38B RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
35.) p. 39A RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
36.) p. 39B RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
37.) p. 39B RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
38.) p. 40A RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
39.) p. 41A RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
40.) p. 41B RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
41.) p. 42A RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
42.) p. 42B RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
43.) p. 43A RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)