Béllyei graduál ***, 1642-1653 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 23 RPHA 3512 Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk… (Benedicamus)
2.) p. 24 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
3.) p. 25 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
4.) p. 27 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
5.) p. 29 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
6.) p. 30 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
7.) p. 33 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
8.) p. 35, 39, 390 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
9.) p. 36 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
10.) p. 37 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
11.) p. 38 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
12.) p. 40 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 41 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 53 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
15.) p. 54 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
16.) p. 66 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
17.) p. 67 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
18.) p. 68 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
19.) p. 70 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
20.) p. 72 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
21.) p. 74 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
22.) p. 77 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
23.) p. 79 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
24.) p. 95 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
25.) p. 97 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
26.) p. 99 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
27.) p. 100 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
28.) p. 101 RPHA 0734 Keresztyéneknek serege, üdvösségnek… (Húsvéti hymnus)
29.) p. 103 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
30.) p. 106 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
31.) p. 116 RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
32.) p. 117 RPHA 0673 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
33.) p. 122 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
34.) p. 123 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
35.) p. 124 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
36.) p. 125 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
37.) p. 130 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
38.) p. 133 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
39.) p. 134 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
40.) p. 147 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
41.) p. 149 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
42.) p. 150 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
43.) p. 152 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
44.) p. 154 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
45.) p. 156 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
46.) p. 158 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
47.) p. 161 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
48.) p. 162 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
49.) p. 164 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
50.) p. 165 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
51.) p. 167 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
52.) p. 172 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)