Csurgai graduál ***, 1630-as évek (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) p. 1B RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) p. 2A RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) p. 2A RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) p. 2B RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
6.) p. 3A RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) p. 3B RPHA 0972 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg… (Adventi hymnus)
8.) p. 3B RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
9.) p. 4A RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
10.) p. 4B RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
11.) p. 5A RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 5B RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 6A RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 6B RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
15.) p. 18A RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
16.) p. 18A RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
17.) p. 18B RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
18.) p. 19A RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
19.) p. 19B RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
20.) p. 19B RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
21.) p. 20B RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
22.) p. 21A RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
23.) p. 22A RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
24.) p. 22B RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
25.) p. 22B RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
26.) p. 23A RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
27.) p. 23B RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
28.) p. 24A RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
29.) p. 24B RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
30.) p. 25B RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
31.) p. 26A RPHA 0673 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
32.) p. 27A RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
33.) p. 27A RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
34.) p. 27B RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
35.) p. 28A RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
36.) p. 28B RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
37.) p. 29A RPHA 0703 Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben… (Pünkösdi hymnus)
38.) p. 29A RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
39.) p. 29B RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
40.) p. 30A RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
41.) p. 30A RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
42.) p. 30B RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
43.) p. 31A RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
44.) p. 31B RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
45.) p. 32A RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
46.) p. 32B RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
47.) p. 32B RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
48.) p. 33A RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
49.) p. 34A RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
50.) p. 34B RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
51.) p. 34B RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
52.) p. 35A RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
53.) p. 35A RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
54.) p. 35B RPHA 0177 Bírjad, Úristen, a mi szíveinket… (Délesti hymnus)
55.) p. 36A RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
56.) p. 36B RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
57.) p. 36B RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
58.) p. 37A RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
59.) p. 37B RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
60.) p. 38A RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
61.) p. 38B RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
62.) p. 39A RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
63.) p. 39B RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
64.) p. 40A RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
65.) p. 41A RPHA 3214 Karácsony ünnepében… (Karácsonyi invocatio)
66.) p. 41B RPHA 3021 E húsvét ünnepében… (Húsvéti invocatio)
67.) p. 41B RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
68.) p. 42A RPHA 3022 E Pünkösd ünnepében… (Pünkösdi invocatio)
69.) p. 64A RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
70.) p. 64B RPHA 0664 Jézus Krisztus az igaz hajnal… (Hajnalének)