Kecskeméti graduál ***, 1637-1638 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
2.) p. 3 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
3.) p. 7 RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
4.) p. 8 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
5.) p. 9 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
6.) p. 11 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
7.) p. 13 RPHA 0703 Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben… (Pünkösdi hymnus)
8.) p. 15 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
9.) p. 15 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
10.) p. 16 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
11.) p. 16 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
12.) p. 17 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
13.) p. 17 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
14.) p. 18 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
15.) p. 19 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
16.) p. 20 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
17.) p. 21 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
18.) p. 22 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
19.) p. 23, 392 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
20.) p. 24 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
21.) p. 25 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
22.) p. 26 RPHA 0177 Bírjad, Úristen, a mi szíveinket… (Délesti hymnus)
23.) p. 27 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
24.) p. 29 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
25.) p. 30 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
26.) p. 31 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
27.) p. 32 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
28.) p. 33 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
29.) p. 35 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
30.) p. 36 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
31.) p. 77 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
32.) p. 78 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
33.) p. 80 RPHA 0916 Mi, keresztyének, teneked… (Szombat reggeli hymnus)
34.) p. 99 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
35.) p. 105 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
36.) p. 107 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
37.) p. 117 RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
38.) p. 205 RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)
39.) p. 209 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
40.) p. 213 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
41.) p. 215 RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
42.) p. 216 RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
43.) p. 217 RPHA 3503 Áldjuk mi most, keresztyének, a teremtő Atya Istent… (Benedicamus)
44.) p. 217 RPHA 3512 Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk… (Benedicamus)
45.) p. 217 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
46.) p. 218 RPHA 3509 Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál… (Benedicamus)
47.) p. 218 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
48.) p. 220 RPHA 3505 Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója… (Benedicamus)
49.) p. 220 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
50.) p. 220 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
51.) p. 299 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
52.) p. 303 RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
53.) p. 307 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
54.) p. 308 RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
55.) p. 309 RPHA 0017 A keresztyénségben igaz vallás a hitben… (Credo-ének)
56.) p. 311, 316 RPHA 0118 Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét… (Adventi dicséret)
57.) p. 313, 336 RPHA 0990 Melius Juhász Péter: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének… (Karácsonyi dicséret)
58.) p. 317 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
59.) p. 321, 351 RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
60.) p. 324 RPHA 0258 Dicséretes a gyermek… (Karácsonyi cantio)
61.) p. 325 RPHA 0649 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk… (Karácsonyi hymnus)
62.) p. 328 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
63.) p. 331 RPHA 0934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna… (Karácsonyi dicséret)
64.) p. 333 RPHA 1313 Szegedi Gergely: Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről… (Karácsonyi dicséret)
65.) p. 339 RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
66.) p. 341 RPHA 0799 Krisztus Jézus születék… (Karácsonyi dicséret)
67.) p. 342 RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
68.) p. 343 RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
69.) p. 344 RPHA 0677 ? Szegedi Kis István: Jézus, születél üdvösségünkre… (Karácsonyi dicséret)
70.) p. 345 RPHA 0295 E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja… (Karácsonyi hymnus)
71.) p. 346 RPHA 1444 Úristen veletek… (Karácsonyi dicséret)
72.) p. 347 RPHA 1218 Sztárai Mihály: Semmiből teremté az Úristen az embert… (Karácsonyi ének)
73.) p. 348 RPHA 1445 Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék… (Karácsonyi dicséret)
74.) p. 351 RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
75.) p. 351 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
76.) p. 353 RPHA 1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek… (Kiskarácsonyi cantio)
77.) p. 354 RPHA 0872 Tuba Mihály: Megteljesíté az Atya Isten… (Újesztendei dicséret)
78.) p. 354 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
79.) p. 360 RPHA 0114 Atyának bölcsessége isteni bizonyság… (Nagypénteki hymnus)
80.) p. 361 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
81.) p. 362 RPHA 0235 Melius Juhász Péter: Csodálatos nagy bölcsesség… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
82.) p. 365 RPHA 0372 Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról… (Nagypénteki és húsvéti dicséret)
83.) p. 367 RPHA 0792 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása… (Húsvéti dicséret)
84.) p. 368 RPHA 0817 Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek… (Húsvéti dicséret)
85.) p. 370 RPHA 0786 Batizi András: Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla… (Húsvéti dicséret)
86.) p. 372 RPHA 0794 Batizi András: Krisztus feltámada, nekünk örömet ada… (Húsvéti dicséret)
87.) p. 373 RPHA 0791 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával… (Húsvéti dicséret)
88.) p. 374 RPHA 0784 Krisztus feltámada igazságunkra… (Húsvéti dicséret)
89.) p. 375 RPHA 1116 N K T: Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk… (Húsvéti dicséret)
90.) p. 376 RPHA 0785 Sylvester János: Krisztus feltámada, ki emberré lett vala… (Húsvéti dicséret)
91.) p. 377 RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
92.) p. 378 RPHA 0808 Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának… (Áldozócsütörtöki dicséret)
93.) p. 380 RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
94.) p. 380 RPHA 0806 Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával… (Áldozócsütörtöki dicséret)
95.) p. 382 RPHA 0035 A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban… (Pünkösdi dicséret)
96.) p. 384 RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
97.) p. 385 RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
98.) p. 386 RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
99.) p. 388 RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
100.) p. 389 RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
101.) p. 391 RPHA 0540 Hiszünk mind egy Istenben… (Credo-ének)
102.) p. 393 RPHA 0065 Aki akar üdvözülni… (Credo-ének)
103.) p. 394 RPHA 1404 Üdvözlégy, örök Úristen… (Szentháromság-ének)
104.) p. 395 RPHA 0577 Imádunk mi téged, Szentháromság… (Szentháromság-ének)
105.) p. 396 RPHA 1326 Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme… (Vallástétel a Szentháromságról)
106.) p. 397 RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
107.) p. 399 RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
108.) p. 400 RPHA 0775 Könyörögjünk Istennek hitből a könyörgéssel… (Miatyánk-ének)
109.) p. 402 RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
110.) p. 404 RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
111.) p. 407 RPHA 1459 Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed… (Úrvacsora-ének)
112.) p. 409 RPHA 0444 Szegedi Gergely: Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk… (Úrvacsora-ének)
113.) p. 412 RPHA 0977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek… (Bűneinkről való közönséges vallástétel)
114.) p. 414 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
115.) p. 416 RPHA 1126 Szegedi Kis István: Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből… (Könyörgés az Istennek oltalmazásért)
116.) p. 417 RPHA 0643 Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent… (Szentháromság-ének)
117.) p. 419 RPHA 1160 ? Szegedi Gergely: Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk… (Ps 121=122)
118.) p. 419 RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
119.) p. 421 RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
120.) p. 423 RPHA 0926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában… (Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének)
121.) p. 427 RPHA 0668 ? Bereki István: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk… (Könyörgés Krisztus oltalmáért)
122.) p. 429 RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
123.) p. 431 RPHA 0363 Emlékezzél meg, mennybéli Isten… (Könyörgés háborúság idején)
124.) p. 432 RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
125.) p. 433 RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
126.) p. 435 RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)
127.) p. 436 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
128.) p. 438 RPHA 1219 Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege… (Vigasztaló ének)
129.) p. 440 RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
130.) p. 443 RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)
131.) p. 447 RPHA 1356 Tanulj meg, te, az úton elmenni… (Az üdvösségnek igaz útjáról)
132.) p. 449 RPHA 0735 Kérlek és intlek mostan tégedet… (Az utolsó ítéletről sequentia)
133.) p. 451 RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
134.) p. 453 RPHA 1148 Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért… (Hálaadás a testi jókért)
135.) p. 455 RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
136.) p. 458 RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
137.) p. 464 RPHA 0894 Sztárai Mihály: Mennyi sokat szól az Isten embernek… (A penitenciáról és hitről)
138.) p. 466 RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
139.) p. 468 RPHA 0912 ? Bornemisza Péter: Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura… (Gyermekek éneke katekizmus után)
140.) p. 470 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
141.) p. 473 RPHA 0252 Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén… (A halálhoz való készületről)
142.) p. 474 RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
143.) p. 479 RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
144.) p. 482 RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
145.) p. 488 RPHA 1193 Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében… (Ps 8=8)
146.) p. 488 RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
147.) p. 491 RPHA 1366 Szegedi Gergely: Tekints reám, Istenem, nyavalyámban… (Ps 9=10)
148.) p. 494 RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
149.) p. 495 RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
150.) p. 496 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
151.) p. 497 RPHA 1283 Sztárai Mihály: Sokan vannak most olyatén emberek… (Ps 14=15)
152.) p. 501 RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
153.) p. 504 RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
154.) p. 510 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
155.) p. 514 RPHA 0171 Thordai Benedek: Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam… (Ps 30=31)
156.) p. 517 RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
157.) p. 525 RPHA 1263 Sztárai Mihály: Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta… (Ps 35=36)
158.) p. 528 RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
159.) p. 537 RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
160.) p. 540 RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
161.) p. 542 RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
162.) p. 545 RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
163.) p. 549 RPHA 1209 Skarica Máté: Saulnak a Dávidhoz jó szerelme… (Ps 62=63)
164.) p. 553 RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
165.) p. 554 RPHA 1439 Szegedi Gergely: Úristen, légy most mivelünk… (Ps 70=71)
166.) p. 558 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
167.) p. 561 RPHA 0415 Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat… (Ps 78=79)
168.) p. 566 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
169.) p. 569 RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
170.) p. 574 RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
171.) p. 578 RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
172.) p. 581 RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
173.) p. 582 RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
174.) p. 584 RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
175.) p. 585 RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
176.) p. 587 RPHA 1378 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent… (Ps 133=134)
177.) p. 587 RPHA 1447 Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat… (Ps 133=134)
178.) p. 588 RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
179.) p. 592 RPHA 0492 Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket… (Ps 142=143)
180.) p. 595 RPHA 1031 Németi Ferenc: Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem… (Ps 144=145)
181.) p. 598 RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
182.) p. 599 RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
183.) p. 601 RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)