Eperjesi graduál ***, 1635-1652 (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 4A RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
2.) p. 4A RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
3.) p. 4A RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
4.) p. 4A RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
5.) p. 4B RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
6.) p. 5A RPHA 0080 Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent… (Benedicamus)
7.) p. 5A RPHA 3505 Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója… (Benedicamus)
8.) p. 5A RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
9.) p. 5A RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
10.) p. 5B RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
11.) p. 5B RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
12.) p. 7A RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
13.) p. 24A RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 25A RPHA 0972 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg… (Adventi hymnus)
15.) p. 25B RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
16.) p. 26A RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
17.) p. 27A RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
18.) p. 27B RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
19.) p. 28A RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
20.) p. 32B RPHA 1485 Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük… (Adventi dicséret)
21.) p. 33B RPHA 0903 ? Sztárai Mihály: Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten… (Karácsonyi dicséret)
22.) p. 34A RPHA 0267 Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege… (Újév kezdetére dicséret)
23.) p. 37B RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
24.) p. 38A, 56B RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
25.) p. 38B RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
26.) p. 39B RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
27.) p. 40B RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
28.) p. 40B RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
29.) p. 41A RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
30.) p. 41B RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
31.) p. 42A RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
32.) p. 46A RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
33.) p. 51A RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
34.) p. 53A RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
35.) p. 61A RPHA 0243 Dávidnak ő városában… (Karácsonyi dicséret)
36.) p. 61B RPHA 0448 Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától… (Karácsonyi cantio)
37.) p. 88A RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
38.) p. 88B RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
39.) p. 90A RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
40.) p. 90B RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
41.) p. 91A RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
42.) p. 92A RPHA 0801 Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek… (Esti hymnus)
43.) p. 92B RPHA 0722 Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg… (Nagyböjti hymnus)
44.) p. 93A RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
45.) p. 93B RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
46.) p. 94A RPHA 0678 Jézus, üdvösségnek feje… (Nagyböjti hymnus)
47.) p. 98A RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
48.) p. 99B RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
49.) p. 101A RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
50.) p. 102A RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
51.) p. 111A RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
52.) p. 113B RPHA 1195 Régi időben megírta Jeremiás szent próféta… (Nagyheti dicséret)
53.) p. 120A RPHA 1430 Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóm… (Nagypénteki könyörgés)
54.) p. 187B RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
55.) p. 189B RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
56.) p. 190B RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
57.) p. 191A RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
58.) p. 191B RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
59.) p. 202A RPHA 0294 E nap mi mind örüljünk… (Húsvéti dicséret)
60.) p. 204B RPHA 0665 Jézus Krisztus feltámada, alleluja… (Húsvéti hymnus)
61.) p. 206B RPHA 0796 Krisztus halálnak torkába bűnünkért adatott vala… (Húsvéti dicséret)
62.) p. 224A, 224B RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
63.) p. 228B RPHA 0963 Minden népek örülvén tapsoljanak… (Ps 46=47)
64.) p. 229A RPHA 0809 Krisztus mennybe ma felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki hymnus)
65.) p. 229B RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
66.) p. 230B RPHA 0019 A Krisztus mennybe felmene, alleluja… (Áldozócsütörtöki cantio)
67.) p. 248B RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
68.) p. 249B RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
69.) p. 250A RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
70.) p. 253B RPHA 0044 A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté… (Pünkösdi hymnus)
71.) p. 259A RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
72.) p. 259B RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
73.) p. 260A RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
74.) p. 267A RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
75.) p. 267B RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
76.) p. 268A RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
77.) p. 268B RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
78.) p. 269A RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
79.) p. 269B RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
80.) p. 270A RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
81.) p. 271A RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
82.) p. 271B RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
83.) p. 272B RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
84.) p. 273A RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
85.) p. 273B RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
86.) p. 274B RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
87.) p. 275A RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
88.) p. 275A RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
89.) p. 275A RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
90.) p. 275B RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
91.) p. 276A RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
92.) p. 276B RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
93.) p. 277B RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
94.) p. 278A RPHA 0916 Mi, keresztyének, teneked… (Szombat reggeli hymnus)
95.) p. 278B RPHA 0177 Bírjad, Úristen, a mi szíveinket… (Délesti hymnus)
96.) p. 335B RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
97.) p. 336B RPHA 0266 Dicsérjed, áldjad, én lelkem… (Ps 145=146)
98.) p. 354A RPHA 0207 Boldogok azok, kik Istent félik… (Ps 127=128)
99.) p. 355A RPHA 1469 Vedd el, Úristen, rólunk haragodat… (Isten haragja ellen való könyörgés)
100.) p. 357B RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
101.) p. 357B RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
102.) p. 365A RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
103.) p. 371B RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
104.) p. 374B RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
105.) p. 375B RPHA 0125 Az én életemnek minden idejében… (Az ítéletről)
106.) p. 376B RPHA 0675 Jézus Krisztus, szép fényes hajnal… (Reggeli dicséret)
107.) p. 378B RPHA 0087 Áldott légy, Úristen, a magas mennyben… (Az Úristen dicsérete prédikáció után)
108.) p. 378B RPHA 1342 Szabó Pál: Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk… (Intés az ítélet napjára)
109.) p. 381B RPHA 0862 Úz Bálint: Megfoghatatlan, kegyes istenség… (Könyörgés)
110.) p. 382B RPHA 0486 Hálát adunk, Úristen, teneked… (Hálaadás)
111.) p. 383B RPHA 1360 Tesini: Tebenned bízom, én Istenem… (Ps 30=31)
112.) p. 384B RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)