Abasfalvi zsoltárkönyv ***, 1631 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 0325 Bogáti Fazakas Miklós: Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta… (Ps 14=15)
2.) p. 2A RPHA 0138 Bogáti Fazakas Miklós: Az Istenhez a jámbor bízhatik… (Ps 15=16)
3.) p. 3B RPHA 0933 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne… (Ps 16=17)
4.) p. 5B RPHA 0458 Bogáti Fazakas Miklós: Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott… (Ps 17=18)
5.) p. 10B RPHA 0614 Bogáti Fazakas Miklós: Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta… (Ps 18=19)
6.) p. 13A RPHA 1383 Bogáti Fazakas Miklós: Ti, szent népek, így esedezzetek… (Ps 19=20)
7.) p. 14A RPHA 1157 Bogáti Fazakas Miklós: Ország népe így örüle… (Ps 20=21)
8.) p. 15A RPHA 0931 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Dávid leginkább nyomorgana… (Ps 21=22)
9.) p. 17B RPHA 0599 Bogáti Fazakas Miklós: Isten népe és Dávid azt látá… (Ps 22=23)
10.) p. 18B RPHA 1232 Bogáti Fazakas Miklós: Sion hegyét hogy választá… (Ps 23=24)
11.) p. 19A RPHA 0627 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vala, de sok háborút láta… (Ps 24=25)
12.) p. 21B RPHA 1178 Bogáti Fazakas Miklós: Pohárbaráti királynak mondják… (Ps 25=26)
13.) p. 22B RPHA 0320 Bogáti Fazakas Miklós: Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede… (Ps 26=27)
14.) p. 24A RPHA 1365 Bogáti Fazakas Miklós: Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem… (Ps 27=28)
15.) p. 25A RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
16.) p. 26A RPHA 0314 Bogáti Fazakas Miklós: Egészségben, békességben megnőve… (Ps 29=30)
17.) p. 27B RPHA 1353 Bogáti Fazakas Miklós: Táborával Saul körülfoga… (Ps 30=31)
18.) p. 30A RPHA 0001 Bogáti Fazakas Miklós: A beteg népeknek tanúságot ada… (Ps 31=32)
19.) p. 32A RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
20.) p. 34B RPHA 0628 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna… (Ps 33=34)
21.) p. 36B RPHA 0011 Bogáti Fazakas Miklós: A hamis szók, nyelvek ellen… (Ps 34=35)
22.) p. 39A RPHA 0688 Bogáti Fazakas Miklós: Jóllehet az istentelen mutatja… (Ps 35=36)
23.) p. 40B RPHA 1049 Bogáti Fazakas Miklós: Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember… (Ps 36=37)
24.) p. 43B RPHA 0218 Bogáti Fazakas Miklós: Bús haragból ne büntess, én Istenem… (Ps 37=38)
25.) p. 44B RPHA 0217 Bogáti Fazakas Miklós: Bús az elme, mikor beteg a teste… (Ps 38=39)
26.) p. 46A RPHA 0548 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy halálos ágyából felkele… (Ps 39=40)
27.) p. 47A RPHA 0197 Bogáti Fazakas Miklós: Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal… (Ps 40=41)
28.) p. 48B RPHA 0556 Bogáti Fazakas Miklós: Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom… (Ps 41=42)
29.) p. 50A RPHA 1472 Bogáti Fazakas Miklós: Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet… (Ps 42=43)
30.) p. 50B RPHA 1159 Bogáti Fazakas Miklós: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá… (Ps 43=44)
31.) p. 52B RPHA 0535 Bogáti Fazakas Miklós: Hevült lelkem, szívem búsult… (Ps 44=45)
32.) p. 53B RPHA 0600 Bogáti Fazakas Miklós: Isten oltalmunk, erős kővárunk… (Ps 45=46)
33.) p. 54B RPHA 0620 Bogáti Fazakas Miklós: Izrael országát Salamon inté… (Ps 46=47)
34.) p. 55A RPHA 1319 Bogáti Fazakas Miklós: Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét… (Ps 47=48)
35.) p. 56B RPHA 0429 Bogáti Fazakas Miklós: Gazdagok, meghalljátok, és szegények… (Ps 48=49)
36.) p. 58A RPHA 0827 Bogáti Fazakas Miklós: Látja világ dolgát Isten és forgatja… (Ps 49=50)
37.) p. 59B RPHA 0097 Bogáti Fazakas Miklós: Ammon országra Dávid hadát küldé… (Ps 50=51)
38.) p. 61A RPHA 1325 Bogáti Fazakas Miklós: Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel… (Ps 51=52)
39.) p. 62A RPHA 1253 Bogáti Fazakas Miklós: Sok hatalmas lator most azt tudja… (Ps 52=53)
40.) p. 63A RPHA 0111 Bogáti Fazakas Miklós: Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek… (Ps 53=54)
41.) p. 63B RPHA 2004 Bogáti Fazakas Miklós: Atyjára mikoron Absolon támada… (Ps 54=55)
42.) p. 65B RPHA 1312 Bogáti Fazakas Miklós: Szent Dávid Saultól nem maradhata… (Ps 55=NaN)
43.) p. 66B RPHA 0211 Bogáti Fazakas Miklós: Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek… (Ps 56=57)
44.) p. 67B RPHA 1172 Bogáti Fazakas Miklós: Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok… (Ps 57=58)
45.) p. 68A RPHA 1471 Bogáti Fazakas Miklós: Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek… (Ps 58=59)
46.) p. 69B RPHA 0513 Bogáti Fazakas Miklós: Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél… (Ps 59=60)
47.) p. 70B RPHA 0966 Bogáti Fazakas Miklós: Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat… (Ps 60=61)
48.) p. 71A RPHA 0767 Bogáti Fazakas Miklós: Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet… (Ps 61=62)
49.) p. 72A RPHA 0558 Bogáti Fazakas Miklós: Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok… (Ps 62=63)
50.) p. 73A RPHA 0443 Bogáti Fazakas Miklós: Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem… (Ps 63=64)
51.) p. 74A RPHA 0170 Bogáti Fazakas Miklós: Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled… (Ps 64=65)
52.) p. 75A RPHA 1322 Bogáti Fazakas Miklós: Szentek, e földön ha vagytok… (Ps 65=66)
53.) p. 76A RPHA 0587 Bogáti Fazakas Miklós: Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet… (Ps 66=67)
54.) p. 77A RPHA 0725 Bogáti Fazakas Miklós: Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet… (Ps 67=68)
55.) p. 79B RPHA 1054 Bogáti Fazakas Miklós: Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem… (Ps 68=69)
56.) p. 81B RPHA 0647 Bogáti Fazakas Miklós: Jer, hamar segíts meg, Uram… (Ps 69=70)
57.) p. 82B RPHA 1081 Bogáti Fazakas Miklós: Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem… (Ps 70=71)
58.) p. 84A RPHA 1414 Bogáti Fazakas Miklós: Új urat adtál, Uram, a szent népnek… (Ps 71=72)
59.) p. 85A RPHA 0689 Bogáti Fazakas Miklós: Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak… (Ps 72=73)
60.) p. 86B RPHA 1077 Bogáti Fazakas Miklós: Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté… (Ps 73=74)
61.) p. 87B RPHA 1431 Bogáti Fazakas Miklós: Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek… (Ps 74=75)
62.) p. 89A RPHA 0708 Bogáti Fazakas Miklós: Júda nemzetben hagyá nagy hírét… (Ps 75=76)
63.) p. 90A RPHA 0723 Bogáti Fazakas Miklós: Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék… (Ps 76=77)
64.) p. 91B RPHA 0130 Bogáti Fazakas Miklós: Az én tanításomra adjatok mind fület… (Ps 77=78)
65.) p. 96A RPHA 0049 Bogáti Fazakas Miklós: A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott… (Ps 78=79)
66.) p. 97B RPHA 0422 Bogáti Fazakas Miklós: Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád… (Ps 79=80)
67.) p. 99A RPHA 0543 Bogáti Fazakas Miklós: Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek… (Ps 80=81)
68.) p. 101A RPHA 1423 Bogáti Fazakas Miklós: Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok… (Ps 81=82)
69.) p. 101B RPHA 0646 Bogáti Fazakas Miklós: Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél… (Ps 82=83)
70.) p. 103A RPHA 0604 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat… (Ps 83=84)
71.) p. 104B RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
72.) p. 105B RPHA 0127 Bogáti Fazakas Miklós: Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg… (Ps 85=86)
73.) p. 107A RPHA 0531 Bogáti Fazakas Miklós: Hegyen szép városát rakta… (Ps 86=87)
74.) p. 107B RPHA 1053 Bogáti Fazakas Miklós: Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok… (Ps 87=88)
75.) p. 109A RPHA 0608 Bogáti Fazakas Miklós: Istennek jó voltát énekben jelentem… (Ps 88=89)
76.) p. 111B RPHA 0247 Bogáti Fazakas Miklós: De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted… (Ps 88=89)
77.) p. 112B RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
78.) p. 114B RPHA 0461 Bogáti Fazakas Miklós: Ha szent vagy és életedben ártatlan… (Ps 90=91)
79.) p. 116A RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
80.) p. 118A RPHA 0586 Bogáti Fazakas Miklós: Innét Istenről bizonyt minden higgyen… (Ps 92=93)
81.) p. 118B RPHA 0523 Bogáti Fazakas Miklós: Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat… (Ps 93=94)
82.) p. 120A RPHA 0753 Bogáti Fazakas Miklós: Kik Istennek csodáit láttuk… (Ps 94=95)
83.) p. 121A RPHA 2003 Bogáti Fazakas Miklós: Egész országul az Urat, no, dicsérjétek… (Ps 95=96)
84.) p. 122B RPHA 0146 Bogáti Fazakas Miklós: Az Úr immár király, kit minden nemzet ural… (Ps 96=97)
85.) p. 123A RPHA 1006 Bogáti Fazakas Miklós: Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett… (Ps 97=98)
86.) p. 124A RPHA 2002 Bogáti Fazakas Miklós: Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá… (Ps 98=99)
87.) p. 125A RPHA 0155 Bogáti Fazakas Miklós: Az Úrnak országul hálát adjatok… (Ps 99=100)
88.) p. 125A RPHA 0419 Bogáti Fazakas Miklós: Fogadásom, Uram, teneked jelentem… (Ps 100=101)
89.) p. 126B RPHA 1094 Bogáti Fazakas Miklós: Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet… (Ps 101=102)
90.) p. 128B RPHA 0039 Bogáti Fazakas Miklós: A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat… (Ps 102=103)
91.) p. 130A RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
92.) p. 132A RPHA 0613 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek… (Ps 104=105)
93.) p. 134B RPHA 1476 Bogáti Fazakas Miklós: Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent… (Ps 105=106)
94.) p. 136B RPHA 0198 Bogáti Fazakas Miklós: Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten… (Ps 106=107)
95.) p. 138B RPHA 0964 Bogáti Fazakas Miklós: Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem… (Ps 107=108)
96.) p. 139B RPHA 0517 Bogáti Fazakas Miklós: Hamis száját istentelen rám tátta… (Ps 108=109)
97.) p. 142A RPHA 0595 Bogáti Fazakas Miklós: Isten, az Úr, az én uramnak mondá… (Ps 109=110)
98.) p. 143A RPHA 0638 Bogáti Fazakas Miklós: Jer, dicsérjük a nagy Istent… (Ps 110=111)
99.) p. 144A RPHA 0116 Bogáti Fazakas Miklós: Az a boldog ember, aki Istent féli… (Ps 111=112)
100.) p. 145A RPHA 1420 Bogáti Fazakas Miklós: Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek… (Ps 112=113)
101.) p. 146A RPHA 0619 Bogáti Fazakas Miklós: Izrael hogy Egyiptusból indula… (Ps 113=114)
102.) p. 146B RPHA 0024 Bogáti Fazakas Miklós: A mi kemény rabságunkban… (Ps 114=115)
103.) p. 148A RPHA 1477 Bogáti Fazakas Miklós: Velem jól tett Istent szívemből szeretem… (Ps 115=116)
104.) p. 149A RPHA 0624 Bogáti Fazakas Miklós: Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek… (Ps 116=117)
105.) p. 149B RPHA 0275 Bogáti Fazakas Miklós: Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes… (Ps 117=118)
106.) p. 150B RPHA 0069 Bogáti Fazakas Miklós: Aki éltig a törvényt tartja… (Ps 118=119)
107.) p. 153B RPHA 1064 Bogáti Fazakas Miklós: Nekem volt eddig nagy sok ellenségem… (Ps 119=120)
108.) p. 154B RPHA 1467 Bogáti Fazakas Miklós: Várnék erőt mindenünnét… (Ps 120=121)
109.) p. 154B RPHA 1483 Bogáti Fazakas Miklós: Vidulok és örvendek… (Ps 121=122)
110.) p. 155B RPHA 0212 Bogáti Fazakas Miklós: Búmban két szememet az égre emeltem… (Ps 122=123)
111.) p. 155B RPHA 0466 Bogáti Fazakas Miklós: Ha Úr velünk nem lett volna… (Ps 123=124)
112.) p. 156A RPHA 0616 Bogáti Fazakas Miklós: Istent szívéből aki tiszteli… (Ps 124=125)
113.) p. 156B RPHA 0310 Bogáti Fazakas Miklós: Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta… (Ps 125=126)
114.) p. 157B RPHA 0339 Bogáti Fazakas Miklós: Ember csak hiába magától vesződik… (Ps 126=127)
115.) p. 158A RPHA 0742 Bogáti Fazakas Miklós: Ki boldog, aki Úrtól fél… (Ps 127=128)
116.) p. 158B RPHA 0631 Bogáti Fazakas Miklós: Járt énreám sok ellenség… (Ps 128=129)
117.) p. 159A RPHA 1037 Bogáti Fazakas Miklós: Nagy mély vízben s árban forgok… (Ps 129=130)
118.) p. 159B RPHA 0129 Bogáti Fazakas Miklós: Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem… (Ps 130=131)
119.) p. 160A RPHA 1289 Bogáti Fazakas Miklós: Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam… (Ps 131=132)
120.) p. 161A RPHA 0311 Bogáti Fazakas Miklós: Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet… (Ps 132=133)
121.) p. 161B RPHA 0149 Bogáti Fazakas Miklós: Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek… (Ps 135=136)
122.) p. 161B RPHA 1174 Bogáti Fazakas Miklós: Papok, tisztetek értsétek… (Ps 133=134)
123.) p. 161B RPHA 1421 Bogáti Fazakas Miklós: Úr szolgái, ti, szentesek… (Ps 134=135)
124.) p. 162B RPHA 2001 Bogáti Fazakas Miklós: Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk… (Ps 136=137)
125.) p. 163B RPHA 0545 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy édes hazánkból fogságra jutánk… (Ps 136=137)
126.) p. 164A RPHA 1432 Bogáti Fazakas Miklós: Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek… (Ps 137=138)
127.) p. 164B RPHA 0606 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, tudod minden dolgomat… (Ps 138=139)
128.) p. 166A RPHA 0518 Bogáti Fazakas Miklós: Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek… (Ps 139=140)