Lugossy-kódex ***, 1629-1635 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 30A RPHA 0132 ? Tinódi Sebestyén: Erdélyben való gondolkodásában (explicit)… (Jónás próféta históriája)
2.) p. 30B RPHA 3221 Bírák, néktek szólok, kérlek, hallgassátok… (Adhortatio optima ad iudices)
3.) p. 31B RPHA 0580 Szepetneki János: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem… (Bátorítás halál ellen)
4.) p. 34A RPHA 1302 Tőke Ferenc: Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni… (Spira Ferenc doktorról)
5.) p. 43A RPHA 0283 Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit)… (A hit Isten ajándéka)
6.) p. 44B RPHA 0290 Decsi Mihály: Drága dolgot mondok, kérlek, hallgassátok… (Tüköre és példája e jelenvaló romlandó életnek (Damokles kardja))
7.) p. 51A RPHA 0012 Dobai András: A hatalmas Isten, királyok királya… (Az utolsó ítéletről)
8.) p. 54A RPHA 1171 Bornemisza Péter: Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán… (Cantio Szent János látásáról)
9.) p. 56B RPHA 0056 Küküllei Névtelen: Abigail asszony históriáját… (Abigail históriája)
10.) p. 61B RPHA 1197 Sztárai Mihály: Régi nagy időben vala Asszíriában… (Holofernész és Judit históriája)
11.) p. 69B RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
12.) p. 70A RPHA 1091 Batizi András: Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra… (Jónás próféta históriája)
13.) p. 72B RPHA 0958 Dézsi András: Minden embert erre szívem szerint intek… (Tóbiás házasságáról)
14.) p. 78B RPHA 0221 Ilosvai Selymes Péter: Csak rövideden most szóljunk a szent keresztségről… (Sokféle neveknek magyarázatja)
15.) p. 84A RPHA 0280 Váradi Névtelen: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm… (Cantio non inelegans)
16.) p. 84B RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
17.) p. 85B RPHA 0254 Dóczy Zsuzsanna: Dicsérem én az Istent minden időben… (Ps 33=34)
18.) p. 87B RPHA 1251 Sok hálaadással mi most tartozunk… (A sareptabeli özvegy asszonyról)
19.) p. 88A RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
20.) p. 90A RPHA 1011 Mostan egy ifjú megházasodott… (Adhortatio mulierum)
21.) p. 91A RPHA 1291 Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint… (Házasének)
22.) p. 92A RPHA 0885 Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben… (Édes vigasztaló ének a bűnnek sok nehézségi alatt)
23.) p. 93A RPHA 1338 Skarica Máté: Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról… (A mennyei paradicsomnak dicsőségéről Szt. Ágoston írásából)
24.) p. 96A RPHA 0428 Báthory Boldizsár: Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit)… (Rabének)
25.) p. 96A RPHA 0862 Úz Bálint: Megfoghatatlan, kegyes istenség… (Könyörgés)
26.) p. 96B RPHA 0362 Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat… (Az ítélet napjáról)
27.) p. 98A RPHA 0375 Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről… (Szigetvárnak veszéséről história)
28.) p. 103A RPHA 0438 Enyedi György: Gyakor históriákat, tudom, hallotok… (Gismunda és Gisquardus históriája)
29.) p. 115B RPHA 0514 Halljunk egy szép példát a régi eleinkről… (Ábrahám pátriárka keresztjéről való história)
30.) p. 120A RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
31.) p. 121A RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
32.) p. 121B RPHA 0322 Ráskai Gáspár: Egy régi dologról szép krónikát mondok… (Vitéz Francisko históriája)
33.) p. 133B RPHA 0707 Nagybáncsai Mátyás: Józsefnek megmondom az ő krónikáját… (História Jákob pátriárka fiáról, Józsefről)
34.) p. 146B RPHA 0852 Bornemisza Miklós: Majdan nektek mondok jeles nagy csudát… (Eleázár pap mártíromsága)
35.) p. 155A RPHA 1335 ? Alistáli Márton: Szertelen veszedelem reánk szálla… (A vitéz Túri György haláláról való história)
36.) p. 161B RPHA 0840 Sarlóközi Névtelen: Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben… (Historia de extremo iudicio)
37.) p. 166B RPHA 1385 Tolnai Bálint: Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytok… (Historia de moribus in convivio)
38.) p. 167A RPHA 4044 (Szent Iván éneke)
39.) p. 179A RPHA 0430 Pesti György: Gondja között egy fő gondja embernek… (A halálra való emlékeztetés)
40.) p. 182B RPHA 0289 Decsi Gáspár: Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok… (Dávid és Uriás históriája)
41.) p. 191A RPHA 1176 Baranyai Pál: Például nekünk mit mondott az Isten… (A tékozló fiúról)
42.) p. 194A RPHA 1192 Batizi András: Régen, nagy időben, a vízözön után… (Izsák házasságáról való história)