Kuun-kódex ***, 1621-1647 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 0852 Bornemisza Miklós: Majdan nektek mondok jeles nagy csudát… (Eleázár pap mártíromsága)
2.) p. 23 RPHA 1272 Sárközi Máté: Sok szép hadak majd indulnak… (Cantio de militibus)
3.) p. 26 RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
4.) p. 28 RPHA 0160 Pap Benedek: Bánja az Úristen a sok nyomorúságot… (Ps 25=26); (Ps 26=27)
5.) p. 28 RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
6.) p. 30 RPHA 1214 Sárközi Máté: Segítségül a nagy Istent ki hívja… (Vitézi ének)
7.) p. 32 RPHA 0369 Emlékezzünk a király végházáról… (Cantio de militibus pulchra)
8.) p. 41 RPHA 1186 Balassi Bálint: Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten… (MKIK 65)
9.) p. 52 RPHA 1468 Úz Bálint: Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet… (Könyörgés bűnbocsánatért)
10.) p. 64 RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
11.) p. 75 RPHA 1494 Körmendi Lukács: Zarándokságimnak te vagy kalauza… (Cantio viatica)
12.) p. 78 RPHA 0431 Gondolkodjál, ember, a te bűneidről… (Az utolsó napról való elmélkedés)
13.) p. 88 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
14.) p. 90 RPHA 0451 Körmendi Fráter Gáspár: Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban… (Szűz Mária dicsérete)
15.) p. 101 RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
16.) p. 122 RPHA 0099 Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya… (Cantilena a Boldogságos Szűz Máriáról)
17.) p. 124 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
18.) p. 128 RPHA 0365 Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról… (Ps 11=12)
19.) p. 140 RPHA 1307 Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik… (Ps 12=13)
20.) p. 169 RPHA 0625 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja… (Ps 1=1)
21.) p. 171 RPHA 0549 Skarica Máté: Hogy Jeruzsálemnek drága templomát… (Ps 73=74)
22.) p. 175 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)