Mátéfi János kódexe ***, 1620-1634 (szombatos)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 63A RPHA 0625 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja… (Ps 1=1)
2.) p. 63B RPHA 0594 Bogáti Fazakas Miklós: Isten akit választ, vagy ország teszen… (Ps 2=2)
3.) p. 65A RPHA 0927 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Absolon atyjára támada… (Ps 3=3)
4.) p. 65B RPHA 0032 Bogáti Fazakas Miklós: A pártosok ellen Dávid így imádkozék… (Ps 4=4)
5.) p. 66B RPHA 1392 Bogáti Fazakas Miklós: Udvarfia szent Dávidra panaszla… (Ps 5=5)
6.) p. 68A RPHA 0173 Bogáti Fazakas Miklós: Beteg vala Dávid egykor bűnei miatt… (Ps 6=6)
7.) p. 69A RPHA 0073 Bogáti Fazakas Miklós: Aki nyavalyájában nem talál oltalmat… (Ps 7=7)
8.) p. 71A RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
9.) p. 72B RPHA 0390 Bogáti Fazakas Miklós: Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré… (Ps 9=9)
10.) p. 74A RPHA 0034 Bogáti Fazakas Miklós: A pokol nép elsokasult földünkben… (Ps 9=10)
11.) p. 76A RPHA 0064 Bogáti Fazakas Miklós: Akara rejtezni, de nem bújhaték… (Ps 10=11)
12.) p. 77A RPHA 0460 Bogáti Fazakas Miklós: Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent… (Ps 11=12)
13.) p. 78B RPHA 1256 Bogáti Fazakas Miklós: Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz… (Ps 12=13)
14.) p. 79A RPHA 0033 Bogáti Fazakas Miklós: A pogány nép és király azt tartja… (Ps 13=14)
15.) p. 80B RPHA 0325 Bogáti Fazakas Miklós: Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta… (Ps 14=15)
16.) p. 81B RPHA 0138 Bogáti Fazakas Miklós: Az Istenhez a jámbor bízhatik… (Ps 15=16)
17.) p. 83A RPHA 0933 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne… (Ps 16=17)
18.) p. 84A RPHA 0458 Bogáti Fazakas Miklós: Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott… (Ps 17=18)
19.) p. 87B RPHA 0614 Bogáti Fazakas Miklós: Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta… (Ps 18=19)
20.) p. 89B RPHA 1383 Bogáti Fazakas Miklós: Ti, szent népek, így esedezzetek… (Ps 19=20)
21.) p. 90B RPHA 1157 Bogáti Fazakas Miklós: Ország népe így örüle… (Ps 20=21)
22.) p. 91A RPHA 0931 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Dávid leginkább nyomorgana… (Ps 21=22)
23.) p. 93A RPHA 0599 Bogáti Fazakas Miklós: Isten népe és Dávid azt látá… (Ps 22=23)
24.) p. 94A RPHA 1232 Bogáti Fazakas Miklós: Sion hegyét hogy választá… (Ps 23=24)
25.) p. 94B RPHA 0627 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vala, de sok háborút láta… (Ps 24=25)
26.) p. 95B RPHA 1178 Bogáti Fazakas Miklós: Pohárbaráti királynak mondják… (Ps 25=26)
27.) p. 96A RPHA 0320 Bogáti Fazakas Miklós: Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede… (Ps 26=27)
28.) p. 97B RPHA 1365 Bogáti Fazakas Miklós: Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem… (Ps 27=28)
29.) p. 98B RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
30.) p. 99B RPHA 0314 Bogáti Fazakas Miklós: Egészségben, békességben megnőve… (Ps 29=30)
31.) p. 100B RPHA 1353 Bogáti Fazakas Miklós: Táborával Saul körülfoga… (Ps 30=31)
32.) p. 103A RPHA 0001 Bogáti Fazakas Miklós: A beteg népeknek tanúságot ada… (Ps 31=32)
33.) p. 104B RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
34.) p. 106B RPHA 0628 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna… (Ps 33=34)
35.) p. 108A RPHA 0011 Bogáti Fazakas Miklós: A hamis szók, nyelvek ellen… (Ps 34=35)
36.) p. 109B RPHA 0688 Bogáti Fazakas Miklós: Jóllehet az istentelen mutatja… (Ps 35=36)
37.) p. 110B RPHA 1049 Bogáti Fazakas Miklós: Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember… (Ps 36=37)
38.) p. 113B RPHA 0218 Bogáti Fazakas Miklós: Bús haragból ne büntess, én Istenem… (Ps 37=38)
39.) p. 114B RPHA 0217 Bogáti Fazakas Miklós: Bús az elme, mikor beteg a teste… (Ps 38=39)
40.) p. 116A RPHA 0548 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy halálos ágyából felkele… (Ps 39=40)
41.) p. 117B RPHA 0197 Bogáti Fazakas Miklós: Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal… (Ps 40=41)
42.) p. 118A RPHA 0556 Bogáti Fazakas Miklós: Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom… (Ps 41=42)
43.) p. 119A RPHA 1472 Bogáti Fazakas Miklós: Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet… (Ps 42=43)
44.) p. 119B RPHA 1159 Bogáti Fazakas Miklós: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá… (Ps 43=44)
45.) p. 122B RPHA 0535 Bogáti Fazakas Miklós: Hevült lelkem, szívem búsult… (Ps 44=45)
46.) p. 124B RPHA 0600 Bogáti Fazakas Miklós: Isten oltalmunk, erős kővárunk… (Ps 45=46)
47.) p. 125B RPHA 0620 Bogáti Fazakas Miklós: Izrael országát Salamon inté… (Ps 46=47)
48.) p. 127A RPHA 0429 Bogáti Fazakas Miklós: Gazdagok, meghalljátok, és szegények… (Ps 48=49)
49.) p. 128B RPHA 0827 Bogáti Fazakas Miklós: Látja világ dolgát Isten és forgatja… (Ps 49=50)
50.) p. 130B RPHA 0097 Bogáti Fazakas Miklós: Ammon országra Dávid hadát küldé… (Ps 50=51)
51.) p. 132A RPHA 1325 Bogáti Fazakas Miklós: Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel… (Ps 51=52)
52.) p. 132B RPHA 1253 Bogáti Fazakas Miklós: Sok hatalmas lator most azt tudja… (Ps 52=53)
53.) p. 133B RPHA 2004 Bogáti Fazakas Miklós: Atyjára mikoron Absolon támada… (Ps 54=55)
54.) p. 133B RPHA 0111 Bogáti Fazakas Miklós: Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek… (Ps 53=54)
55.) p. 135B RPHA 1312 Bogáti Fazakas Miklós: Szent Dávid Saultól nem maradhata… (Ps 55=NaN)
56.) p. 136B RPHA 0211 Bogáti Fazakas Miklós: Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek… (Ps 56=57)
57.) p. 137B RPHA 1172 Bogáti Fazakas Miklós: Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok… (Ps 57=58)
58.) p. 138B RPHA 1471 Bogáti Fazakas Miklós: Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek… (Ps 58=59)
59.) p. 139B RPHA 0513 Bogáti Fazakas Miklós: Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél… (Ps 59=60)
60.) p. 140B RPHA 0966 Bogáti Fazakas Miklós: Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat… (Ps 60=61)
61.) p. 141A RPHA 0767 Bogáti Fazakas Miklós: Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet… (Ps 61=62)
62.) p. 142A RPHA 0558 Bogáti Fazakas Miklós: Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok… (Ps 62=63)
63.) p. 142B RPHA 0443 Bogáti Fazakas Miklós: Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem… (Ps 63=64)
64.) p. 143B RPHA 0170 Bogáti Fazakas Miklós: Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled… (Ps 64=65)
65.) p. 145A RPHA 1322 Bogáti Fazakas Miklós: Szentek, e földön ha vagytok… (Ps 65=66)
66.) p. 146A RPHA 0587 Bogáti Fazakas Miklós: Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet… (Ps 66=67)
67.) p. 146B RPHA 0725 Bogáti Fazakas Miklós: Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet… (Ps 67=68)
68.) p. 149A RPHA 1054 Bogáti Fazakas Miklós: Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem… (Ps 68=69)
69.) p. 151B RPHA 0647 Bogáti Fazakas Miklós: Jer, hamar segíts meg, Uram… (Ps 69=70)
70.) p. 152A RPHA 1081 Bogáti Fazakas Miklós: Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem… (Ps 70=71)
71.) p. 153B RPHA 1414 Bogáti Fazakas Miklós: Új urat adtál, Uram, a szent népnek… (Ps 71=72)
72.) p. 155A RPHA 0689 Bogáti Fazakas Miklós: Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak… (Ps 72=73)
73.) p. 157B RPHA 1077 Bogáti Fazakas Miklós: Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté… (Ps 73=74)
74.) p. 159B RPHA 1431 Bogáti Fazakas Miklós: Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek… (Ps 74=75)
75.) p. 160A RPHA 0708 Bogáti Fazakas Miklós: Júda nemzetben hagyá nagy hírét… (Ps 75=76)
76.) p. 161A RPHA 0723 Bogáti Fazakas Miklós: Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék… (Ps 76=77)
77.) p. 162B RPHA 0130 Bogáti Fazakas Miklós: Az én tanításomra adjatok mind fület… (Ps 77=78)
78.) p. 167A RPHA 0049 Bogáti Fazakas Miklós: A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott… (Ps 78=79)
79.) p. 168A RPHA 0422 Bogáti Fazakas Miklós: Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád… (Ps 79=80)
80.) p. 168B RPHA 0543 Bogáti Fazakas Miklós: Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek… (Ps 80=81)
81.) p. 170A RPHA 1423 Bogáti Fazakas Miklós: Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok… (Ps 81=82)
82.) p. 171A RPHA 0646 Bogáti Fazakas Miklós: Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél… (Ps 82=83)
83.) p. 172B RPHA 0604 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat… (Ps 83=84)
84.) p. 173A RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
85.) p. 174A RPHA 0127 Bogáti Fazakas Miklós: Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg… (Ps 85=86)
86.) p. 175B RPHA 0531 Bogáti Fazakas Miklós: Hegyen szép városát rakta… (Ps 86=87)
87.) p. 176A RPHA 1053 Bogáti Fazakas Miklós: Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok… (Ps 87=88)
88.) p. 177A RPHA 0608 Bogáti Fazakas Miklós: Istennek jó voltát énekben jelentem… (Ps 88=89)
89.) p. 179B RPHA 0247 Bogáti Fazakas Miklós: De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted… (Ps 88=89)
90.) p. 180A RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
91.) p. 182A RPHA 0461 Bogáti Fazakas Miklós: Ha szent vagy és életedben ártatlan… (Ps 90=91)
92.) p. 183B RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
93.) p. 185A RPHA 0586 Bogáti Fazakas Miklós: Innét Istenről bizonyt minden higgyen… (Ps 92=93)
94.) p. 185B RPHA 0523 Bogáti Fazakas Miklós: Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat… (Ps 93=94)
95.) p. 187A RPHA 0753 Bogáti Fazakas Miklós: Kik Istennek csodáit láttuk… (Ps 94=95)
96.) p. 187B RPHA 2003 Bogáti Fazakas Miklós: Egész országul az Urat, no, dicsérjétek… (Ps 95=96)
97.) p. 189A RPHA 0146 Bogáti Fazakas Miklós: Az Úr immár király, kit minden nemzet ural… (Ps 96=97)
98.) p. 189B RPHA 1006 Bogáti Fazakas Miklós: Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett… (Ps 97=98)
99.) p. 190B RPHA 2002 Bogáti Fazakas Miklós: Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá… (Ps 98=99)
100.) p. 191A RPHA 0155 Bogáti Fazakas Miklós: Az Úrnak országul hálát adjatok… (Ps 99=100)
101.) p. 191B RPHA 0419 Bogáti Fazakas Miklós: Fogadásom, Uram, teneked jelentem… (Ps 100=101)
102.) p. 192B RPHA 1194 ? Sztárai Mihály: Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben… (Eleázár és Antiochus históriája)
103.) p. 192B RPHA 1094 Bogáti Fazakas Miklós: Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet… (Ps 101=102)
104.) p. 194A RPHA 0039 Bogáti Fazakas Miklós: A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat… (Ps 102=103)
105.) p. 195B RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
106.) p. 197A RPHA 0613 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek… (Ps 104=105)
107.) p. 199B RPHA 1476 Bogáti Fazakas Miklós: Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent… (Ps 105=106)
108.) p. 202A RPHA 0198 Bogáti Fazakas Miklós: Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten… (Ps 106=107)
109.) p. 204A RPHA 0964 Bogáti Fazakas Miklós: Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem… (Ps 107=108)
110.) p. 205A RPHA 0517 Bogáti Fazakas Miklós: Hamis száját istentelen rám tátta… (Ps 108=109)
111.) p. 206B RPHA 0595 Bogáti Fazakas Miklós: Isten, az Úr, az én uramnak mondá… (Ps 109=110)
112.) p. 207B RPHA 0638 Bogáti Fazakas Miklós: Jer, dicsérjük a nagy Istent… (Ps 110=111)
113.) p. 208B RPHA 0116 Bogáti Fazakas Miklós: Az a boldog ember, aki Istent féli… (Ps 111=112)
114.) p. 209B RPHA 1420 Bogáti Fazakas Miklós: Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek… (Ps 112=113)
115.) p. 210A RPHA 0619 Bogáti Fazakas Miklós: Izrael hogy Egyiptusból indula… (Ps 113=114)
116.) p. 210B RPHA 0024 Bogáti Fazakas Miklós: A mi kemény rabságunkban… (Ps 114=115)
117.) p. 211B RPHA 1477 Bogáti Fazakas Miklós: Velem jól tett Istent szívemből szeretem… (Ps 115=116)
118.) p. 213A RPHA 0275 Bogáti Fazakas Miklós: Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes… (Ps 117=118)
119.) p. 213A RPHA 0624 Bogáti Fazakas Miklós: Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek… (Ps 116=117)
120.) p. 215A RPHA 0069 Bogáti Fazakas Miklós: Aki éltig a törvényt tartja… (Ps 118=119)
121.) p. 218B RPHA 1064 Bogáti Fazakas Miklós: Nekem volt eddig nagy sok ellenségem… (Ps 119=120)
122.) p. 219B RPHA 1467 Bogáti Fazakas Miklós: Várnék erőt mindenünnét… (Ps 120=121)
123.) p. 219B RPHA 1483 Bogáti Fazakas Miklós: Vidulok és örvendek… (Ps 121=122)
124.) p. 220A RPHA 0212 Bogáti Fazakas Miklós: Búmban két szememet az égre emeltem… (Ps 122=123)
125.) p. 220B RPHA 0466 Bogáti Fazakas Miklós: Ha Úr velünk nem lett volna… (Ps 123=124)
126.) p. 221A RPHA 0616 Bogáti Fazakas Miklós: Istent szívéből aki tiszteli… (Ps 124=125)
127.) p. 221B RPHA 0310 Bogáti Fazakas Miklós: Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta… (Ps 125=126)
128.) p. 222A RPHA 0339 Bogáti Fazakas Miklós: Ember csak hiába magától vesződik… (Ps 126=127)
129.) p. 222B RPHA 0742 Bogáti Fazakas Miklós: Ki boldog, aki Úrtól fél… (Ps 127=128)
130.) p. 223A RPHA 0631 Bogáti Fazakas Miklós: Járt énreám sok ellenség… (Ps 128=129)
131.) p. 223B RPHA 1037 Bogáti Fazakas Miklós: Nagy mély vízben s árban forgok… (Ps 129=130)
132.) p. 224B RPHA 0129 Bogáti Fazakas Miklós: Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem… (Ps 130=131)
133.) p. 224B RPHA 1289 Bogáti Fazakas Miklós: Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam… (Ps 131=132)
134.) p. 225B RPHA 0311 Bogáti Fazakas Miklós: Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet… (Ps 132=133)
135.) p. 226A RPHA 1174 Bogáti Fazakas Miklós: Papok, tisztetek értsétek… (Ps 133=134)
136.) p. 226A RPHA 1421 Bogáti Fazakas Miklós: Úr szolgái, ti, szentesek… (Ps 134=135)
137.) p. 227A RPHA 0149 Bogáti Fazakas Miklós: Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek… (Ps 135=136)
138.) p. 228B RPHA 2001 Bogáti Fazakas Miklós: Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk… (Ps 136=137)
139.) p. 229A RPHA 0545 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy édes hazánkból fogságra jutánk… (Ps 136=137)
140.) p. 230A RPHA 1432 Bogáti Fazakas Miklós: Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek… (Ps 137=138)
141.) p. 230B RPHA 0606 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, tudod minden dolgomat… (Ps 138=139)
142.) p. 232B RPHA 0518 Bogáti Fazakas Miklós: Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek… (Ps 139=140)
143.) p. 233B RPHA 0605 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet… (Ps 140=141)
144.) p. 234A RPHA 0575 Bogáti Fazakas Miklós: Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok… (Ps 141=142)
145.) p. 234B RPHA 0826 Bogáti Fazakas Miklós: Láss ide, Uram, halld beszédemet… (Ps 142=143)
146.) p. 235B RPHA 0718 Bogáti Fazakas Miklós: Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked… (Ps 143=144)
147.) p. 236B RPHA 0603 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek… (Ps 144=145)
148.) p. 237B RPHA 1009 Bogáti Fazakas Miklós: Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent… (Ps 145=146)
149.) p. 238A RPHA 0383 Bogáti Fazakas Miklós: Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek… (Ps 146=147)
150.) p. 239B RPHA 0891 Bogáti Fazakas Miklós: Mennyei szent személyek… (Ps 148=148)
151.) p. 240A RPHA 1007 Bogáti Fazakas Miklós: Mondjatok új nótát… (Ps 149=149)
152.) p. 240B RPHA 0542 Bogáti Fazakas Miklós: Hívek, az Istent velem dicsérjétek… (Ps 150=150)
153.) p. 241A RPHA 0169 Bogáti Fazakas Miklós: Bátyáim közt kisebb valék… (Ps 151=151)
154.) p. 250A RPHA 0840 Sarlóközi Névtelen: Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben… (Historia de extremo iudicio)