Spáczai graduál ***, 1619 (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) p. 3 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
3.) p. 5 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
4.) p. 8 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
5.) p. 9 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
6.) p. 9B RPHA 0972 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg… (Adventi hymnus)
7.) p. 10 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
8.) p. 11 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
9.) p. 13 RPHA 0916 Mi, keresztyének, teneked… (Szombat reggeli hymnus)
10.) p. 15 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
11.) p. 17 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 18 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 19 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 21 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
15.) p. 24 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
16.) p. 26 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
17.) p. 26 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
18.) p. 29 RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
19.) p. 31 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
20.) p. 33 RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
21.) p. 35 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
22.) p. 55 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
23.) p. 57 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
24.) p. 60 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
25.) p. 61 RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
26.) p. 64 RPHA 0722 Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg… (Nagyböjti hymnus)
27.) p. 65 RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
28.) p. 67 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
29.) p. 69 RPHA 0678 Jézus, üdvösségnek feje… (Nagyböjti hymnus)
30.) p. 83 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
31.) p. 87 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
32.) p. 90 RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
33.) p. 92, 160 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
34.) p. 93 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
35.) p. 95 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
36.) p. 97 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
37.) p. 99 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
38.) p. 104 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
39.) p. 106 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
40.) p. 141 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
41.) p. 143 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
42.) p. 145 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
43.) p. 148 RPHA 0673 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
44.) p. 151 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
45.) p. 153 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
46.) p. 155 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
47.) p. 156 RPHA 0703 Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben… (Pünkösdi hymnus)
48.) p. 159 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
49.) p. 163 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
50.) p. 164 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
51.) p. 165 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
52.) p. 167 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
53.) p. 167 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
54.) p. 169 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
55.) p. 171 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
56.) p. 172 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
57.) p. 174 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
58.) p. 177 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
59.) p. 179 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
60.) p. 181 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
61.) p. 186 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
62.) p. 187 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
63.) p. 190 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
64.) p. 194 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
65.) p. 197 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
66.) p. 199 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
67.) p. 200 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
68.) p. 202 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
69.) p. 203 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
70.) p. 205 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
71.) p. 206 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
72.) p. 211 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
73.) p. 213 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
74.) p. 241 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
75.) p. 255 RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
76.) p. 258 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
77.) p. 273 RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
78.) p. 274 RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
79.) p. 274 RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
80.) p. 274 RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
81.) p. 275 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
82.) p. 275 RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
83.) p. 276 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
84.) p. 276 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
85.) p. 277 RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
86.) p. 278 RPHA 3509 Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál… (Benedicamus)
87.) p. 278 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
88.) p. 279 RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
89.) p. 279 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
90.) p. 280 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
91.) p. 281 RPHA 3505 Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója… (Benedicamus)
92.) p. 282 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)