Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv ***, 1616-1633 (szombatos)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 71, 240 RPHA 1225 ? Eössi András: Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél… (Reggeli tanítás előtt való ének)
2.) p. 95 RPHA 0599 Bogáti Fazakas Miklós: Isten népe és Dávid azt látá… (Ps 22=23)
3.) p. 178 RPHA 0814 Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassa… (Szép ének, hogy egy Istennél jobb nincs)
4.) p. 190, 245 RPHA 1339 ? Eössi András: Szólok az alamizsnálkodásról… (Az igaz alamizsnálkodásról)
5.) p. 195 RPHA 0628 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna… (Ps 33=34)
6.) p. 200 RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
7.) p. 202, 236 RPHA 1407 ? Eössi András: Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani… (Az igaz penitenciáról)
8.) p. 205 RPHA 0399 ? Eössi András: Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméje… (Cantio viatica)
9.) p. 210 RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
10.) p. 212 RPHA 0552 ? Eössi András: Honnét vagyon e nagy veszedelmes és ártalmas dolog… (Az igaz vallásról)
11.) p. 224 RPHA 1416 ? Eössi András: Újszövetségről halld meg, te, ember, amit nem értettél… (Az Újszövetségről)
12.) p. 228 RPHA 0489 ? Eössi András: Halld meg ezt, vak világ, s vedd jól eszedben… (A zsidó hitről)
13.) p. 230 RPHA 0335 ? Eössi András: Elválasztottad, Uram, mind a tieidet… (Az örök választásról)
14.) p. 232 RPHA 0907 ? Eössi András: Mi dicsérjük az Urat, őtet felmagasztaljuk… (A megigazulás módjáról való dicséret)
15.) p. 239 RPHA 1442 ? Eössi András: Úristen, szent törvényedből… (Az igaz isteni tiszteletről)
16.) p. 241 RPHA 0071 ? Eössi András: Aki jól tudja, és megtanulta… (A könyörgésről, éneklésről és böjtről)
17.) p. 248 RPHA 0510 ? Eössi András: Hallj tanulságot és ítéletet lelkiismeretről… (A lelkiismeretről)
18.) p. 252 RPHA 0355 ? Eössi András: Emlékezem a Krisztus haláláról… (A Krisztus haláláról)
19.) p. 260 RPHA 1422 ? Eössi András: Úr vacsorájáról érts igazán, ember… (Az úr vacsorájáról és a mosódásról)
20.) p. 266 RPHA 1170 ? Eössi András: Panaszolkodom, Uram, teelőtted… (Az ünnepekről, a vérről, a fojtottról és a fertelmes eledelről)
21.) p. 269 RPHA 1173 ? Eössi András: Pápának sok hamis találmányi között… (A gyülekező helyről, a temetkezésről, a kalendáriumról, az álomról és a jövendölésről)
22.) p. 285 RPHA 4022 ? Eössi András: Ó, emberi állat, vedd jól eszedben… (Az üdvösségnek útjára tanító ének)
23.) p. 291 RPHA 3006 ? Eössi András: Tudjad, ember, és jól eszedben vegyed… (Isten törvényének megtartására tanító ének)
24.) p. 325 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
25.) p. 326 RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
26.) p. 335 RPHA 3518 ? Eössi András: A testi halál, mely Ádám miatt mireánk szállott… (Cantio funebralis)