Péchi Simon-énekeskönyv ***, 1615 (szombatos)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 15 RPHA 0625 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudja… (Ps 1=1)
2.) p. 16 RPHA 0594 Bogáti Fazakas Miklós: Isten akit választ, vagy ország teszen… (Ps 2=2)
3.) p. 19 RPHA 0927 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Absolon atyjára támada… (Ps 3=3)
4.) p. 20 RPHA 0032 Bogáti Fazakas Miklós: A pártosok ellen Dávid így imádkozék… (Ps 4=4)
5.) p. 21 RPHA 1392 Bogáti Fazakas Miklós: Udvarfia szent Dávidra panaszla… (Ps 5=5)
6.) p. 23 RPHA 0173 Bogáti Fazakas Miklós: Beteg vala Dávid egykor bűnei miatt… (Ps 6=6)
7.) p. 25 RPHA 0073 Bogáti Fazakas Miklós: Aki nyavalyájában nem talál oltalmat… (Ps 7=7)
8.) p. 27 RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
9.) p. 29 RPHA 0390 Bogáti Fazakas Miklós: Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré… (Ps 9=9)
10.) p. 31 RPHA 0034 Bogáti Fazakas Miklós: A pokol nép elsokasult földünkben… (Ps 9=10)
11.) p. 33 RPHA 0064 Bogáti Fazakas Miklós: Akara rejtezni, de nem bújhaték… (Ps 10=11)
12.) p. 35 RPHA 0460 Bogáti Fazakas Miklós: Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent… (Ps 11=12)
13.) p. 36 RPHA 1256 Bogáti Fazakas Miklós: Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsz… (Ps 12=13)
14.) p. 37 RPHA 0033 Bogáti Fazakas Miklós: A pogány nép és király azt tartja… (Ps 13=14)
15.) p. 38 RPHA 0325 Bogáti Fazakas Miklós: Egykor a szent nemzet egy kérdést támaszta… (Ps 14=15)
16.) p. 40 RPHA 0138 Bogáti Fazakas Miklós: Az Istenhez a jámbor bízhatik… (Ps 15=16)
17.) p. 42 RPHA 0933 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne… (Ps 16=17)
18.) p. 43 RPHA 0458 Bogáti Fazakas Miklós: Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott… (Ps 17=18)
19.) p. 48 RPHA 0614 Bogáti Fazakas Miklós: Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadta… (Ps 18=19)
20.) p. 50 RPHA 1383 Bogáti Fazakas Miklós: Ti, szent népek, így esedezzetek… (Ps 19=20)
21.) p. 51 RPHA 1157 Bogáti Fazakas Miklós: Ország népe így örüle… (Ps 20=21)
22.) p. 52 RPHA 0931 Bogáti Fazakas Miklós: Mikor Dávid leginkább nyomorgana… (Ps 21=22)
23.) p. 56 RPHA 0599 Bogáti Fazakas Miklós: Isten népe és Dávid azt látá… (Ps 22=23)
24.) p. 57 RPHA 1232 Bogáti Fazakas Miklós: Sion hegyét hogy választá… (Ps 23=24)
25.) p. 58 RPHA 0627 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vala, de sok háborút láta… (Ps 24=25)
26.) p. 60 RPHA 1178 Bogáti Fazakas Miklós: Pohárbaráti királynak mondják… (Ps 25=26)
27.) p. 62 RPHA 0320 Bogáti Fazakas Miklós: Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijede… (Ps 26=27)
28.) p. 64 RPHA 1365 Bogáti Fazakas Miklós: Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznem… (Ps 27=28)
29.) p. 65 RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
30.) p. 67 RPHA 0314 Bogáti Fazakas Miklós: Egészségben, békességben megnőve… (Ps 29=30)
31.) p. 69 RPHA 1353 Bogáti Fazakas Miklós: Táborával Saul körülfoga… (Ps 30=31)
32.) p. 72 RPHA 0001 Bogáti Fazakas Miklós: A beteg népeknek tanúságot ada… (Ps 31=32)
33.) p. 74 RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
34.) p. 77 RPHA 0628 Bogáti Fazakas Miklós: Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futna… (Ps 33=34)
35.) p. 79 RPHA 0011 Bogáti Fazakas Miklós: A hamis szók, nyelvek ellen… (Ps 34=35)
36.) p. 82 RPHA 0688 Bogáti Fazakas Miklós: Jóllehet az istentelen mutatja… (Ps 35=36)
37.) p. 84 RPHA 1049 Bogáti Fazakas Miklós: Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent ember… (Ps 36=37)
38.) p. 88 RPHA 0218 Bogáti Fazakas Miklós: Bús haragból ne büntess, én Istenem… (Ps 37=38)
39.) p. 90 RPHA 0217 Bogáti Fazakas Miklós: Bús az elme, mikor beteg a teste… (Ps 38=39)
40.) p. 92 RPHA 0548 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy halálos ágyából felkele… (Ps 39=40)
41.) p. 94 RPHA 0197 Bogáti Fazakas Miklós: Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztal… (Ps 40=41)
42.) p. 95 RPHA 0556 Bogáti Fazakas Miklós: Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatom… (Ps 41=42)
43.) p. 96 RPHA 1472 Bogáti Fazakas Miklós: Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremet… (Ps 42=43)
44.) p. 97 RPHA 1159 Bogáti Fazakas Miklós: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá… (Ps 43=44)
45.) p. 99 RPHA 0535 Bogáti Fazakas Miklós: Hevült lelkem, szívem búsult… (Ps 44=45)
46.) p. 101 RPHA 0600 Bogáti Fazakas Miklós: Isten oltalmunk, erős kővárunk… (Ps 45=46)
47.) p. 102 RPHA 0620 Bogáti Fazakas Miklós: Izrael országát Salamon inté… (Ps 46=47)
48.) p. 103 RPHA 1319 Bogáti Fazakas Miklós: Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejét… (Ps 47=48)
49.) p. 105 RPHA 0429 Bogáti Fazakas Miklós: Gazdagok, meghalljátok, és szegények… (Ps 48=49)
50.) p. 108 RPHA 0827 Bogáti Fazakas Miklós: Látja világ dolgát Isten és forgatja… (Ps 49=50)
51.) p. 111 RPHA 0097 Bogáti Fazakas Miklós: Ammon országra Dávid hadát küldé… (Ps 50=51)
52.) p. 114 RPHA 1325 Bogáti Fazakas Miklós: Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel… (Ps 51=52)
53.) p. 115 RPHA 1253 Bogáti Fazakas Miklós: Sok hatalmas lator most azt tudja… (Ps 52=53)
54.) p. 116 RPHA 0111 Bogáti Fazakas Miklós: Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek… (Ps 53=54)
55.) p. 117 RPHA 0569 Bogáti Fazakas Miklós: Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorula… (Ps 54=55)
56.) p. 119 RPHA 1312 Bogáti Fazakas Miklós: Szent Dávid Saultól nem maradhata… (Ps 55=NaN)
57.) p. 121 RPHA 0211 Bogáti Fazakas Miklós: Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek… (Ps 56=57)
58.) p. 123 RPHA 1172 Bogáti Fazakas Miklós: Panaszom reátok, urak, kik rám szóltok… (Ps 57=58)
59.) p. 124 RPHA 1471 Bogáti Fazakas Miklós: Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek… (Ps 58=59)
60.) p. 126 RPHA 0513 Bogáti Fazakas Miklós: Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettél… (Ps 59=60)
61.) p. 128 RPHA 0966 Bogáti Fazakas Miklós: Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomat… (Ps 60=61)
62.) p. 129 RPHA 0767 Bogáti Fazakas Miklós: Kivel Isten vagyon, bátorsága lehet… (Ps 61=62)
63.) p. 130 RPHA 0558 Bogáti Fazakas Miklós: Idegen pusztából, Uram, hozzád sírok… (Ps 62=63)
64.) p. 131 RPHA 0443 Bogáti Fazakas Miklós: Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem… (Ps 63=64)
65.) p. 133 RPHA 0170 Bogáti Fazakas Miklós: Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled… (Ps 64=65)
66.) p. 135 RPHA 1322 Bogáti Fazakas Miklós: Szentek, e földön ha vagytok… (Ps 65=66)
67.) p. 136 RPHA 0587 Bogáti Fazakas Miklós: Irgalmasan tekintsd, Uram, népedet… (Ps 66=67)
68.) p. 137 RPHA 0725 Bogáti Fazakas Miklós: Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet… (Ps 67=68)
69.) p. 142 RPHA 1054 Bogáti Fazakas Miklós: Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem… (Ps 68=69)
70.) p. 145 RPHA 0647 Bogáti Fazakas Miklós: Jer, hamar segíts meg, Uram… (Ps 69=70)
71.) p. 146 RPHA 1081 Bogáti Fazakas Miklós: Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményem… (Ps 70=71)
72.) p. 148 RPHA 1414 Bogáti Fazakas Miklós: Új urat adtál, Uram, a szent népnek… (Ps 71=72)
73.) p. 150 RPHA 0689 Bogáti Fazakas Miklós: Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak… (Ps 72=73)
74.) p. 153 RPHA 1077 Bogáti Fazakas Miklós: Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté… (Ps 73=74)
75.) p. 156 RPHA 1431 Bogáti Fazakas Miklós: Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérlek… (Ps 74=75)
76.) p. 157 RPHA 0708 Bogáti Fazakas Miklós: Júda nemzetben hagyá nagy hírét… (Ps 75=76)
77.) p. 158 RPHA 0723 Bogáti Fazakas Miklós: Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék… (Ps 76=77)
78.) p. 160 RPHA 0130 Bogáti Fazakas Miklós: Az én tanításomra adjatok mind fület… (Ps 77=78)
79.) p. 165 RPHA 0049 Bogáti Fazakas Miklós: A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállott… (Ps 78=79)
80.) p. 166 RPHA 0422 Bogáti Fazakas Miklós: Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzád… (Ps 79=80)
81.) p. 168 RPHA 0543 Bogáti Fazakas Miklós: Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljetek… (Ps 80=81)
82.) p. 170 RPHA 1423 Bogáti Fazakas Miklós: Urak, fejedelmek, jól meggondoljátok… (Ps 81=82)
83.) p. 172 RPHA 0646 Bogáti Fazakas Miklós: Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késsél… (Ps 82=83)
84.) p. 173 RPHA 0604 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadat… (Ps 83=84)
85.) p. 175 RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
86.) p. 176 RPHA 0127 Bogáti Fazakas Miklós: Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments meg… (Ps 85=86)
87.) p. 177 RPHA 0531 Bogáti Fazakas Miklós: Hegyen szép városát rakta… (Ps 86=87)
88.) p. 178 RPHA 1053 Bogáti Fazakas Miklós: Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok… (Ps 87=88)
89.) p. 180 RPHA 0608 Bogáti Fazakas Miklós: Istennek jó voltát énekben jelentem… (Ps 88=89)
90.) p. 182 RPHA 0247 Bogáti Fazakas Miklós: De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted… (Ps 88=89)
91.) p. 184 RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
92.) p. 186 RPHA 0461 Bogáti Fazakas Miklós: Ha szent vagy és életedben ártatlan… (Ps 90=91)
93.) p. 188 RPHA 1063 Bogáti Fazakas Miklós: Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet… (Ps 91=92)
94.) p. 189 RPHA 0586 Bogáti Fazakas Miklós: Innét Istenről bizonyt minden higgyen… (Ps 92=93)
95.) p. 190 RPHA 0523 Bogáti Fazakas Miklós: Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadat… (Ps 93=94)
96.) p. 192 RPHA 0753 Bogáti Fazakas Miklós: Kik Istennek csodáit láttuk… (Ps 94=95)
97.) p. 193 RPHA 2003 Bogáti Fazakas Miklós: Egész országul az Urat, no, dicsérjétek… (Ps 95=96)
98.) p. 195 RPHA 0146 Bogáti Fazakas Miklós: Az Úr immár király, kit minden nemzet ural… (Ps 96=97)
99.) p. 196 RPHA 1006 Bogáti Fazakas Miklós: Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tett… (Ps 97=98)
100.) p. 197 RPHA 2002 Bogáti Fazakas Miklós: Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítá… (Ps 98=99)
101.) p. 198 RPHA 0155 Bogáti Fazakas Miklós: Az Úrnak országul hálát adjatok… (Ps 99=100)
102.) p. 199 RPHA 0419 Bogáti Fazakas Miklós: Fogadásom, Uram, teneked jelentem… (Ps 100=101)
103.) p. 200 RPHA 1094 Bogáti Fazakas Miklós: Nyomorult fejemtől fogadd kérésemet… (Ps 101=102)
104.) p. 203 RPHA 0039 Bogáti Fazakas Miklós: A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat… (Ps 102=103)
105.) p. 206 RPHA 0615 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem… (Ps 103=104)
106.) p. 208 RPHA 0613 Bogáti Fazakas Miklós: Istent, hívek, szentek, no, dicsérjétek… (Ps 104=105)
107.) p. 213 RPHA 1476 Bogáti Fazakas Miklós: Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istent… (Ps 105=106)
108.) p. 217 RPHA 0198 Bogáti Fazakas Miklós: Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Isten… (Ps 106=107)
109.) p. 219 RPHA 0964 Bogáti Fazakas Miklós: Minden szerencsén, Uram, kész én lelkem… (Ps 107=108)
110.) p. 220 RPHA 0517 Bogáti Fazakas Miklós: Hamis száját istentelen rám tátta… (Ps 108=109)
111.) p. 223 RPHA 0595 Bogáti Fazakas Miklós: Isten, az Úr, az én uramnak mondá… (Ps 109=110)
112.) p. 225 RPHA 0638 Bogáti Fazakas Miklós: Jer, dicsérjük a nagy Istent… (Ps 110=111)
113.) p. 226 RPHA 0116 Bogáti Fazakas Miklós: Az a boldog ember, aki Istent féli… (Ps 111=112)
114.) p. 228 RPHA 0619 Bogáti Fazakas Miklós: Izrael hogy Egyiptusból indula… (Ps 113=114)
115.) p. 228 RPHA 1420 Bogáti Fazakas Miklós: Úr szolgái, Istent velem dicsérjétek… (Ps 112=113)
116.) p. 230 RPHA 0024 Bogáti Fazakas Miklós: A mi kemény rabságunkban… (Ps 114=115)
117.) p. 231 RPHA 1477 Bogáti Fazakas Miklós: Velem jól tett Istent szívemből szeretem… (Ps 115=116)
118.) p. 233 RPHA 0275 Bogáti Fazakas Miklós: Dicsérjétek, szentek, a mennyei Urat, mert örök, jó és kegyes… (Ps 117=118)
119.) p. 233 RPHA 0624 Bogáti Fazakas Miklós: Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjétek… (Ps 116=117)
120.) p. 235 RPHA 0069 Bogáti Fazakas Miklós: Aki éltig a törvényt tartja… (Ps 118=119)
121.) p. 240 RPHA 1064 Bogáti Fazakas Miklós: Nekem volt eddig nagy sok ellenségem… (Ps 119=120)
122.) p. 241 RPHA 1467 Bogáti Fazakas Miklós: Várnék erőt mindenünnét… (Ps 120=121)
123.) p. 242 RPHA 1483 Bogáti Fazakas Miklós: Vidulok és örvendek… (Ps 121=122)
124.) p. 243 RPHA 0212 Bogáti Fazakas Miklós: Búmban két szememet az égre emeltem… (Ps 122=123)
125.) p. 243 RPHA 0466 Bogáti Fazakas Miklós: Ha Úr velünk nem lett volna… (Ps 123=124)
126.) p. 244 RPHA 0616 Bogáti Fazakas Miklós: Istent szívéből aki tiszteli… (Ps 124=125)
127.) p. 245 RPHA 0310 Bogáti Fazakas Miklós: Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordíta… (Ps 125=126)
128.) p. 246 RPHA 0339 Bogáti Fazakas Miklós: Ember csak hiába magától vesződik… (Ps 126=127)
129.) p. 247 RPHA 0631 Bogáti Fazakas Miklós: Járt énreám sok ellenség… (Ps 128=129)
130.) p. 247 RPHA 0742 Bogáti Fazakas Miklós: Ki boldog, aki Úrtól fél… (Ps 127=128)
131.) p. 248 RPHA 1037 Bogáti Fazakas Miklós: Nagy mély vízben s árban forgok… (Ps 129=130)
132.) p. 249 RPHA 0129 Bogáti Fazakas Miklós: Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem… (Ps 130=131)
133.) p. 250 RPHA 1289 Bogáti Fazakas Miklós: Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttam… (Ps 131=132)
134.) p. 251 RPHA 0311 Bogáti Fazakas Miklós: Édesb, nagyobb, jelesb de mi lehet… (Ps 132=133)
135.) p. 251 RPHA 1174 Bogáti Fazakas Miklós: Papok, tisztetek értsétek… (Ps 133=134)
136.) p. 252 RPHA 1421 Bogáti Fazakas Miklós: Úr szolgái, ti, szentesek… (Ps 134=135)
137.) p. 253 RPHA 0149 Bogáti Fazakas Miklós: Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjétek… (Ps 135=136)
138.) p. 254 RPHA 0545 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy édes hazánkból fogságra jutánk… (Ps 136=137)
139.) p. 254 RPHA 2001 Bogáti Fazakas Miklós: Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénk… (Ps 136=137)
140.) p. 256 RPHA 1432 Bogáti Fazakas Miklós: Uram, szívem szerint tégedet dicsérlek… (Ps 137=138)
141.) p. 257 RPHA 0606 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, tudod minden dolgomat… (Ps 138=139)
142.) p. 260 RPHA 0518 Bogáti Fazakas Miklós: Hamisak méltatlan, Uram, reám keltek… (Ps 139=140)
143.) p. 261 RPHA 0605 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet… (Ps 140=141)
144.) p. 263 RPHA 0575 Bogáti Fazakas Miklós: Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltok… (Ps 141=142)
145.) p. 264 RPHA 0826 Bogáti Fazakas Miklós: Láss ide, Uram, halld beszédemet… (Ps 142=143)
146.) p. 265 RPHA 0718 Bogáti Fazakas Miklós: Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked… (Ps 143=144)
147.) p. 267 RPHA 0603 Bogáti Fazakas Miklós: Istenem, én királyom, tégedet dicsérlek… (Ps 144=145)
148.) p. 268 RPHA 1009 Bogáti Fazakas Miklós: Most, óh, lelkem, dicsérd az Istent… (Ps 145=146)
149.) p. 269 RPHA 0383 Bogáti Fazakas Miklós: Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjétek… (Ps 146=147)
150.) p. 271 RPHA 0891 Bogáti Fazakas Miklós: Mennyei szent személyek… (Ps 148=148)
151.) p. 272 RPHA 0542 Bogáti Fazakas Miklós: Hívek, az Istent velem dicsérjétek… (Ps 150=150)
152.) p. 272 RPHA 1007 Bogáti Fazakas Miklós: Mondjatok új nótát… (Ps 149=149)
153.) p. 273 RPHA 0169 Bogáti Fazakas Miklós: Bátyáim közt kisebb valék… (Ps 151=151)
154.) p. 281 RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
155.) p. 282 RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
156.) p. 282 RPHA 0804 Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj… (Esti hymnus)
157.) p. 288 RPHA 1225 ? Eössi András: Serkenj fel, ember, ha már ide jöttél… (Reggeli tanítás előtt való ének)
158.) p. 301 RPHA 0640 Batizi András: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat… (Karácsonyi história)
159.) p. 344 RPHA 0335 ? Eössi András: Elválasztottad, Uram, mind a tieidet… (Az örök választásról)
160.) p. 345 RPHA 1407 ? Eössi András: Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartani… (Az igaz penitenciáról)
161.) p. 348 RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
162.) p. 374 RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
163.) p. 376 RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
164.) p. 378 RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
165.) p. 381 RPHA 0885 Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben… (Édes vigasztaló ének a bűnnek sok nehézségi alatt)
166.) p. 383 RPHA 0329 El-bemegyünk nagy örömben… (Templomba menéskor isteni dicséret)
167.) p. 395 RPHA 0366 Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk… (Magyar nemzetnek siralmas éneke)