Lipcsei-kódex ***, 1615 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
2.) p. 2A RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
3.) p. 5A RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
4.) p. 6B RPHA 1175 Lakatos Péter: Paradicsomnak kegyes szép hajléka… (Rabének)
5.) p. 11B RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
6.) p. 17B RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
7.) p. 23A RPHA 1236 Siralmas panaszát Magyarországnak hallgasd meg, Istenem… (Magyarország panasza)
8.) p. 24A RPHA 1187 Pusztaság, kárvallás egész Magyarországban… (Magyarország panasza)
9.) p. 25A RPHA 0447 Gyarmati Imre: Gyászba öltözék szegény Magyarország… (Magyarország panasza)
10.) p. 26A RPHA 0623 Debreceni S János: Jaj, szép házaimnak ékes palotája… (Cantio optima)
11.) p. 28A RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
12.) p. 29A RPHA 0254 Dóczy Zsuzsanna: Dicsérem én az Istent minden időben… (Ps 33=34)
13.) p. 30A RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
14.) p. 33A RPHA 0580 Szepetneki János: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem… (Bátorítás halál ellen)
15.) p. 36A RPHA 0999 Mire bánkódol, ó te, én szívem… (Ps 41=42); (Ps 42=43)
16.) p. 37A RPHA 0847 Kátai Mihály: Magas mennyben lakó Isten… (Cantio optima)
17.) p. 38A RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
18.) p. 39A RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
19.) p. 12A RPHA 0574 Szegedi András: Ím, egy szép históriát mostan mondok… (Jeruzsálem veszedelméről)
20.) p. 27A RPHA 1176 Baranyai Pál: Például nekünk mit mondott az Isten… (A tékozló fiúról)
21.) p. 31B RPHA 0895 Dézsi András: Mennyi számtalan krónikát mondattok… (Izsák áldozatjáról való história)
22.) p. 35A RPHA 0707 Nagybáncsai Mátyás: Józsefnek megmondom az ő krónikáját… (História Jákob pátriárka fiáról, Józsefről)
23.) p. 44B RPHA 0822 Szeremlyéni Mihály: Laknak vala régente Egyiptomban… (Izrael Egyiptomból való kijövésének históriája)
24.) p. 48B RPHA 1250 Kákonyi Péter: Sok erős vitézek voltak e világban… (Sámson históriája)
25.) p. 54A RPHA 1015 Sztárai Mihály: Mostan emlékezzünk a keresztyénekről… (Akháb és Illés históriája)
26.) p. 62B RPHA 1197 Sztárai Mihály: Régi nagy időben vala Asszíriában… (Holofernész és Judit históriája)
27.) p. 69B RPHA 1189 Kákonyi Péter: Régen vala a neves Perzsiában… (Asvérus királyról szóló história)
28.) p. 75A RPHA 0238 Batizi András: Dániel ezt írja, minden meghallgassa… (Zsuzsanna asszonynak históriája)
29.) p. 78B RPHA 1091 Batizi András: Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra… (Jónás próféta históriája)