Bölöni-kódex ***, 1615-1621 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 3B RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
2.) p. 6B RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
3.) p. 7B RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
4.) p. 8B RPHA 0392 Erős várunk nekünk az Isten… (Ps 45=46)
5.) p. 9B RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
6.) p. 11A RPHA 1113 Ó, Istennek népei… (Intelem)
7.) p. 11B RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
8.) p. 16B RPHA 1062 Dézsi András: Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk… (Oratio ad Deum)
9.) p. 19B RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
10.) p. 21A RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
11.) p. 22B RPHA 1426 Uram Isten, ki igértél oltalmat… (Útonjárók éneke)
12.) p. 24A RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
13.) p. 25B RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
14.) p. 27A RPHA 0896 Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes… (Könyörgés bűnbocsánatért)
15.) p. 29A RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
16.) p. 30A RPHA 1042 Nagy Úristen, ne hagyj minket… (Háborúságnak idején könyörgés)
17.) p. 31B RPHA 0905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben… (Miatyánk-ének)
18.) p. 35A RPHA 1204 Szkhárosi Horvát András: Rettenetes e világnak mostan minden dolga… (Az átokról)
19.) p. 39A RPHA 0138 Bogáti Fazakas Miklós: Az Istenhez a jámbor bízhatik… (Ps 15=16)
20.) p. 41A RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
21.) p. 42A RPHA 0340 Batizi András: Ember, emlékezzél a szomorú halálról… (A halálra való emlékeztetés)
22.) p. 43A RPHA 0870 Megszabadultam már én a testi haláltól… (Temetési dicséret)
23.) p. 43B RPHA 0374 Emlékezzünk, mi, keresztyén népek… (Temetési dicséret)
24.) p. 48B RPHA 0341 Ember, emlékezzél utolsó napodról… (Az életnek rövid voltáról halotti dicséret)
25.) p. 50A RPHA 1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség… (Vigyázásra intés)
26.) p. 52A RPHA 0480 Halandó emberek, kik most jelen vagytok… (Penitenciára intő halotti ének)
27.) p. 53A RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
28.) p. 54A RPHA 4029 Sztárai Mihály: Majd szép dolgot mondok, kérlek, meghalljátok… (Három ifjú példázata)
29.) p. 56B RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
30.) p. 57A RPHA 0360 Emlékezzél élő ember… (Temetési dicséret)
31.) p. 58B RPHA 0139 Az Istennek jóvoltáról… (Temetési dicséret)
32.) p. 60B RPHA 0659 Jer, temessük el a testet… (Temetési dicséret)
33.) p. 62A RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
34.) p. 63A RPHA 0059 Dézsi András: Adj üdvösséges kimúlást… (Temetési dicséret)
35.) p. 65A RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
36.) p. 66A RPHA 0506 Hallgassátok meg, keresztyének… (Temetési dicséret)
37.) p. 67A RPHA 0875 Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá… (De brevitate vitae humanae)
38.) p. 70A RPHA 0182 György deák: Bizonytalan voltát világ állapotjának… (A világ bizonytalanságáról való dicséret)
39.) p. 73A RPHA 1002 Mit bízik e világ ő álnokságában… (E világnak megutálásáról való hymnus)
40.) p. 74B RPHA 1344 Siderius János: Szükség keresztyénnek, mindennek éltében… (Temetési dicséret)
41.) p. 77A RPHA 0652 Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel… (Pünkösdi invocatio)
42.) p. 78A RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
43.) p. 79B RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
44.) p. 80B RPHA 0781 Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit… (A nyolc boldogságról isteni dicséret)
45.) p. 80C RPHA 0037 A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték… (Pünkösdi dicséret)
46.) p. 82A RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
47.) p. 83B RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
48.) p. 84B RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
49.) p. 86A RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
50.) p. 89A RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
51.) p. 90A RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
52.) p. 91B RPHA 0062 ? Huszár Gál: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek… (Hálaadás Úrnapi prédikáció után)
53.) p. 93B RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
54.) p. 95B RPHA 0478 Sztárai Mihály: Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (Prédikáció előtti dicséret)
55.) p. 97A RPHA 0262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek… (Könyörgés Isten oltalmáért)
56.) p. 99A RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
57.) p. 100B RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
58.) p. 103A RPHA 1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk… (A jó tanítókért való ájtatosság)
59.) p. 105A RPHA 0185 Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét… (MKIK 33)
60.) p. 107A RPHA 1184 Pünkösd napja betelvén… (Pünkösdi dicséret)
61.) p. 108B, 180A RPHA 0702 Batizi András: Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága… (Pünkösdi sequentia)
62.) p. 109B RPHA 0036 A Pünkösdnek jeles napján, alleluja… (Pünkösdi dicséret)
63.) p. 110A RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
64.) p. 113A RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
65.) p. 117A RPHA 0291 ? Skarica Máté, ? Sztárai Mihály: Drága dolog az Úristent dicsérni… (Ps 146=146); (Ps 147=147)
66.) p. 120B RPHA 0691 Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról… (Ps 41=42)
67.) p. 122A RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
68.) p. 123B RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
69.) p. 125B RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
70.) p. 128B RPHA 0573 Ghyczy János: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek… (Ps 100=101)
71.) p. 130B RPHA 0877 Bogáti Fazakas Miklós: Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten… (Ps 8=8)
72.) p. 132A RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
73.) p. 137B RPHA 1368 Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből… (Magyarország siralma)
74.) p. 140B RPHA 0736 Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat… (A szentírásbeli jókról)
75.) p. 143A RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
76.) p. 149B RPHA 0550 Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten… (Ps 49=50)
77.) p. 154B RPHA 0313 Bogáti Fazakas Miklós: Egész Izraelt Dávid felgyűjté… (Ps 28=29)
78.) p. 157B RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
79.) p. 160A RPHA 0202 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember ő lelkében… (Ps 111=112)
80.) p. 163B RPHA 0203 Boldog az olyan ember az Istenben… (Ps 1=1)
81.) p. 165A RPHA 1348 Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát… (Tízparancsolat-ének)
82.) p. 168A RPHA 0483 Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen… (Reggeli könyörgés)
83.) p. 173B RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)