Tholnay Ferenc-énekeskönyv ***, 1614-1621 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 48B RPHA 0214 Bűnösök, hozzád kiáltunk… (Ps 129=130)
2.) p. 49B RPHA 0140 ? Katage Anna: Az Istennek nagy jóvoltát beszélem… (A bűn ellen való bíztatás)
3.) p. 51A RPHA 0656 Jer, mindnyájan örüljünk… (Karácsonyi cantio)
4.) p. 52A RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
5.) p. 56A RPHA 0979 Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen… (Ps 50=51)
6.) p. 57B RPHA 1306 Szegedi Gergely: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik… (Ps 6=6)
7.) p. 60A RPHA 1228 Silvai Péter: Siess énhozzám, Istenem… (A vérszopó és szomjúhozó népek ellen)
8.) p. 63A RPHA 0981 Keresztúri Mihály: Mindenkor tebenned bíztam, Uram Isten… (Szentháromság-nap utáni cantio elegans)
9.) p. 66A RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
10.) p. 68A RPHA 0094 Szerémi Illés: Amely embernek jó hite vagyon… (Az igaz hitnek hasznáról)
11.) p. 72B RPHA 0154 Németi Ferenc: Az Úristent magasztalom… (Ps 76=77)
12.) p. 76A RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
13.) p. 83A RPHA 0842 Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Háborúit, szíve fájdalmát számlálván kéri Istent)