Vasady-kódex ***, 1613-1615 körül (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 66A RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
2.) p. 66B RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
3.) p. 67B RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
4.) p. 70A RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
5.) p. 71B RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
6.) p. 77B RPHA 0061 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli… (Ps 135=136)
7.) p. 78B RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
8.) p. 82A RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
9.) p. 83A RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
10.) p. 85A RPHA 0914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben… (Miatyánk-ének)
11.) p. 86A RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
12.) p. 87A RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
13.) p. 88B RPHA 0254 Dóczy Zsuzsanna: Dicsérem én az Istent minden időben… (Ps 33=34)
14.) p. 90B RPHA 0707 Nagybáncsai Mátyás: Józsefnek megmondom az ő krónikáját… (História Jákob pátriárka fiáról, Józsefről)
15.) p. 106A RPHA 0324 Szendrői Névtelen: Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok… (Szilágyi és Hajmási históriája)
16.) p. 111A RPHA 0251 Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem… (Ps 145=146)
17.) p. 113B RPHA 0281 Dóczy Ilona: Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért… (Az Úristenhez való hálaadás és dicséret)
18.) p. 114B RPHA 0968 Mindenek meghallják és jól megtanulják… (Ps 126=127)
19.) p. 115A RPHA 0364 Szerémi Illés: Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről… (Cantio pulchra)
20.) p. 116A RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
21.) p. 118B RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
22.) p. 119B RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
23.) p. 120A RPHA 1233 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem tetőled megváltom… (Cantio optima)
24.) p. 120B RPHA 0889 Móric Lőrinc: Mennyei felségnek Ura és Istene… (Dicséret és örvendetes éneklés)
25.) p. 121B RPHA 0152 Az Úristen nekem édes táplálóm… (Ps 22=23)
26.) p. 123A RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
27.) p. 123B RPHA 1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen… (Könyörgés)