Detsi-kódex ***, 1609-1613 (világi)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 8A RPHA 0621 S M: Izraelnek megnyomorodott nemzetsége… (Ps 136=137)
2.) p. 11B RPHA 0590 István deák: Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem… (Ps 56=57)
3.) p. 14A RPHA 1231 Barát István: Siess, nagy Úristen, én segítségemre… (Ps 68=69)
4.) p. 16B RPHA 1024 Szegedi Gergely: Nagy bánatban Dávid mikoron vala… (Ps 37=38)
5.) p. 20A RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
6.) p. 26A RPHA 1417 Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben… (Ps 116=117)
7.) p. 28A RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
8.) p. 30B RPHA 1309 Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében… (Ps 22=23)
9.) p. 32B RPHA 1259 Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagyon csodálkozván… (Ps 64=65)
10.) p. 35A RPHA 1425 Palatics György: Uram, benned még az én reménységem… (Keresztyén rabok könyörgése)
11.) p. 40A RPHA 1110 Pap Benedek: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek… (Ps 26=27)
12.) p. 41B RPHA 0075 Akik bíznak az Istenben… (Ps 124=125)
13.) p. 44A RPHA 1175 Lakatos Péter: Paradicsomnak kegyes szép hajléka… (Rabének)
14.) p. 47B RPHA 0868 Sztárai Mihály: Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta… (Ps 9=10)
15.) p. 50A RPHA 0626 Batizi András: Jámbor házasok, meghallgassátok… (Házasének)
16.) p. 55B RPHA 0195 Boldog a férfiú, ki féli az Istent… (Ps 111=112)
17.) p. 57B RPHA 0014 ? Rimay János: A jó hitű ember szelíd e világon… (Ps 85=86)
18.) p. 70B RPHA 0442 Tardi György: Gyakran halljuk a mennyei felségnek… (Historia Szikzoviensis)
19.) p. 99A RPHA 1109 Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem… (Könyörgés a kétség eltávoztatásáért)
20.) p. 101A RPHA 1343 ? Szerdahelyi Imreffy János: Szükség ezt megírnom és meggondolnom… (Az áruló erdélyi urakról szóló história)
21.) p. 116B RPHA 1015 Sztárai Mihály: Mostan emlékezzünk a keresztyénekről… (Akháb és Illés históriája)
22.) p. 145A RPHA 1332 Tinódi Sebestyén: Szerencsének forgásáról nektek emlékezem… (János király fiáról való szép krónika)
23.) p. 169A RPHA 0948 Szkhárosi Horvát András: Mind e világnak, ím, esze veszett… (Ps 2=2)
24.) p. 193B RPHA 0551 Homonnai Drugeth Bálint: Holdnak, a szép Napnak, a szép csillagnak… (Cantio optima)