Sárospataki-Patay graduál ***, 17. sz. eleje (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 10A RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
2.) p. 10B RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
3.) p. 11A RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
4.) p. 12A RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
5.) p. 13B RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
6.) p. 14A RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
7.) p. 15A RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
8.) p. 15B RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
9.) p. 16A RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
10.) p. 28A RPHA 0663 Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk… (Nagyböjti hymnus)
11.) p. 28B RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
12.) p. 29A RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
13.) p. 32A RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
14.) p. 32B RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
15.) p. 39A RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
16.) p. 46A RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
17.) p. 47A RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
18.) p. 48A RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
19.) p. 48B RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
20.) p. 49A RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
21.) p. 50A RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
22.) p. 52A RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
23.) p. 52B RPHA 0797 Krisztus Jézus fényes ködben… (Húsvéti hymnus)
24.) p. 53A RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
25.) p. 54A RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
26.) p. 54A RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
27.) p. 56A RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
28.) p. 56A RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
29.) p. 59A RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
30.) p. 60A RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
31.) p. 61A RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
32.) p. 63A RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
33.) p. 63B RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
34.) p. 64A RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
35.) p. 66A RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
36.) p. 66B RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
37.) p. 67A RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
38.) p. 67B RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
39.) p. 68A RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
40.) p. 68B RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
41.) p. 69A RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
42.) p. 69B RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
43.) p. 70B RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
44.) p. 71A RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
45.) p. 72B RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
46.) p. 73A RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
47.) p. 73B RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
48.) p. 86A RPHA 0058 Adj békességet, Úristen… (Conclusio)
49.) p. 92B RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
50.) p. 93A RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
51.) p. 93A RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
52.) p. 93A RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
53.) p. 93A RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
54.) p. 93B RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
55.) p. 93B RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
56.) p. 93B RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
57.) p. 93B RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
58.) p. 94A RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
59.) p. 94A RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
60.) p. 94B RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
61.) p. 94B RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
62.) p. 94B RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)