Rádai graduál ***, 17. sz. eleje (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) p. 4 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) p. 8 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) p. 9 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) p. 11 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
6.) p. 15 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) p. 19 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
8.) p. 22 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 25 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
10.) p. 27 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
11.) p. 48 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
12.) p. 51 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
13.) p. 53 RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
14.) p. 55 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
15.) p. 57 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
16.) p. 60 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
17.) p. 64 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
18.) p. 70 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
19.) p. 73 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
20.) p. 76 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
21.) p. 78 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
22.) p. 80 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
23.) p. 84 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
24.) p. 87 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
25.) p. 90 RPHA 0673 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
26.) p. 92 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
27.) p. 95 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
28.) p. 96 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
29.) p. 99 RPHA 0703 Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben… (Pünkösdi hymnus)
30.) p. 101 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
31.) p. 103 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
32.) p. 105 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
33.) p. 108 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
34.) p. 109 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
35.) p. 112 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
36.) p. 113 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
37.) p. 115 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
38.) p. 117 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
39.) p. 131 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
40.) p. 133 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
41.) p. 134 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
42.) p. 135 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
43.) p. 136 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
44.) p. 138 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
45.) p. 140 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
46.) p. 142 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
47.) p. 145 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
48.) p. 147 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
49.) p. 150 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
50.) p. 153 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
51.) p. 155 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
52.) p. 157 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
53.) p. 159 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
54.) p. 161 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
55.) p. 166 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
56.) p. 171 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
57.) p. 183 RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
58.) p. 183 RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
59.) p. 184 RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
60.) p. 184 RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
61.) p. 184 RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
62.) p. 185 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
63.) p. 185 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
64.) p. 185 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
65.) p. 186 RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
66.) p. 186 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
67.) p. 187 RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
68.) p. 187 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
69.) p. 187 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
70.) p. 188 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)