Nagydobszai graduál ***, 17. sz. eleje (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
2.) p. 2 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
3.) p. 3 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
4.) p. 4 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
5.) p. 6 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
6.) p. 8 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
7.) p. 9 RPHA 0916 Mi, keresztyének, teneked… (Szombat reggeli hymnus)
8.) p. 10 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 13 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
10.) p. 19 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
11.) p. 20 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 21 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 23 RPHA 0696 Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 23 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
15.) p. 27 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
16.) p. 29 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
17.) p. 30 RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
18.) p. 39 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
19.) p. 41 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
20.) p. 43 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
21.) p. 44 RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
22.) p. 46 RPHA 0663 Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk… (Nagyböjti hymnus)
23.) p. 47 RPHA 0504 Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk… (Nagyböjti hymnus)
24.) p. 48 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
25.) p. 51 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
26.) p. 53 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
27.) p. 54 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
28.) p. 56 RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
29.) p. 57 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
30.) p. 58, 65 RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
31.) p. 59 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
32.) p. 60 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
33.) p. 61 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
34.) p. 62 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
35.) p. 64 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
36.) p. 66 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
37.) p. 67 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
38.) p. 67 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
39.) p. 69 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
40.) p. 70 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
41.) p. 71 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
42.) p. 71 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
43.) p. 73 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
44.) p. 74 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
45.) p. 75 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
46.) p. 76 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
47.) p. 77 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
48.) p. 78 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
49.) p. 80 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
50.) p. 81 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
51.) p. 82 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
52.) p. 82 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
53.) p. 83 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
54.) p. 84 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
55.) p. 85 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
56.) p. 85 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
57.) p. 87 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
58.) p. 88 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
59.) p. 89 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
60.) p. 90 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
61.) p. 91 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
62.) p. 93 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
63.) p. 94 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
64.) p. 96 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
65.) p. 97 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
66.) p. 97 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
67.) p. 98 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
68.) p. 106 RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
69.) p. 106 RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
70.) p. 106 RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
71.) p. 106 RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
72.) p. 106 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
73.) p. 106 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)
74.) p. 107 RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
75.) p. 107 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
76.) p. 107 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
77.) p. 107 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
78.) p. 108 RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
79.) p. 108 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
80.) p. 108 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
81.) p. 108 RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
82.) p. 121 RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
83.) p. 212 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
84.) p. 213 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
85.) p. 214 RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
86.) p. 261 RPHA 1238 Bereki István: Sírj és óhajts, keresztyénség, Istenhez… (Intés az utolsó ítéletre)
87.) p. 265 RPHA 0192 ? Bereki István: Bölcsességnek Atyja, szent szemeiddel… (Könyörgés Magyarországért)
88.) p. 271 RPHA 1342 Szabó Pál: Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk… (Intés az ítélet napjára)
89.) p. 275 RPHA 1338 Skarica Máté: Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról… (A mennyei paradicsomnak dicsőségéről Szt. Ágoston írásából)
90.) p. 282 RPHA 0921 Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen… (Izrael fiainak számlálásáról való dicséret)
91.) p. 285 RPHA 0225 Valkai Kelemen: Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunk… (Az Isten előtt való igazulásról való dicséret)
92.) p. 290 RPHA 0941 Sztárai Mihály: Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá… (Ps 93=94)
93.) p. 295 RPHA 0639 Batizi András: Jer, dicsérjük az Istennek Fiát… (Krisztusnak természetéről való hymnus)
94.) p. 300 RPHA 0445 Szántó György: Gyarló emberekkel feddődik az Isten… (Az emberi gyarlóságról feddő-ének)
95.) p. 304 RPHA 1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ… (Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról)
96.) p. 307 RPHA 0501 Hallgashatsze ember ily szép dolgokra… (Elegans cantio)
97.) p. 311 RPHA 0938 Erdélyi Máté: Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték… (Karácsonyi dicséret)
98.) p. 325 RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)