Apostagi graduál ***, 17. sz. eleje (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 12B RPHA 1372 N K T: Teljes szívvel örvendjünk… (Karácsonyi dicséret)
2.) p. 13A RPHA 0664 Jézus Krisztus az igaz hajnal… (Hajnalének)
3.) p. 13B RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
4.) p. 14A RPHA 1162 Batizi András: Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete… (Húsvéti introitus)
5.) p. 14A RPHA 0285 Dicsőség, dicséret és tisztesség… (Virágvasárnapi hymnus)
6.) p. 18A RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
7.) p. 18A RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
8.) p. 19A RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 19B RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
10.) p. 20B RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
11.) p. 21B RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 22B RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 23A RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 23B RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
15.) p. 24B RPHA 0533 Heródes dühös ellenség… (Vízkereszti hymnus)
16.) p. 25A RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
17.) p. 25B RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
18.) p. 26A RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
19.) p. 27A RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
20.) p. 27B RPHA 0611 Istennek szent Igéjéből… (Nagyböjti hymnus)
21.) p. 28B RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
22.) p. 29A RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
23.) p. 30A RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
24.) p. 31A RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
25.) p. 32A RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
26.) p. 32A RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
27.) p. 33B RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
28.) p. 34B RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
29.) p. 35A RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
30.) p. 36A RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
31.) p. 37A RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
32.) p. 38A RPHA 0669 Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
33.) p. 38B RPHA 0700 Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
34.) p. 39A RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
35.) p. 40A RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
36.) p. 40B RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
37.) p. 41B RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
38.) p. 42A RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
39.) p. 43A RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
40.) p. 44A RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
41.) p. 45A RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
42.) p. 45B RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
43.) p. 46A RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
44.) p. 46B RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
45.) p. 47B RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
46.) p. 48A RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
47.) p. 49A RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
48.) p. 50A RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
49.) p. 51B RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
50.) p. 52B RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
51.) p. 53B RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
52.) p. 54B RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
53.) p. 65A RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
54.) p. 65B RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
55.) p. 65B RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
56.) p. 66A RPHA 3509 Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál… (Benedicamus)
57.) p. 66A RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
58.) p. 66B RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
59.) p. 67A RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
60.) p. 67A RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
61.) p. 67B RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
62.) p. 67B RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
63.) p. 68A RPHA 3022 E Pünkösd ünnepében… (Pünkösdi invocatio)
64.) p. 80A RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
65.) p. 80B RPHA 1315 Erdélyi Máté: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Szent István haláláról való ének)