Boroszlói kézirat ***, 16. sz. vége (evangélikus)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1B RPHA 3505 Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója… (Benedicamus)
2.) p. 2A RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
3.) p. 3B RPHA 0886 Mennyben vagyon Jézus Krisztus… (Hymnus ad primam)
4.) p. 5A RPHA 0697 Szegedi Kis István: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben… (Pünkösdi invocatio)
5.) p. 5B RPHA 0224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk… (Könyörgés oltalomért)
6.) p. 6B RPHA 0618 Istenünkhöz fohászkodván… (Az anyaszentegyház panasza)
7.) p. 7B RPHA 0110 Atya Úristen, mennybéli teremtőnk… (Könyörgés háborúság idején)
8.) p. 8A RPHA 0475 Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet… (Precatio pia)
9.) p. 9A RPHA 0473 Hagyjátok el, hű keresztyének… (Temetési hymnus)
10.) p. 9B RPHA 0499 Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket… (Könyörgés az Úristenhez)
11.) p. 11A RPHA 1390 ? Tivisunus Tamás: Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pál… (A halál kísértetei ellen)
12.) p. 12B RPHA 0263 Dicséretet mondjunk Atya Istennek… (Nagypénteki hymnus)
13.) p. 15B RPHA 0790 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete… (Húsvéti cantio)
14.) p. 16B RPHA 1389 Tseh: Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk… (Temetési dicséret)
15.) p. 17B RPHA 1370 Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk… (A jó tanítókért való ájtatosság)
16.) p. 25B RPHA 0487 Hálát mi adjunk az Atya Istennek… (Hálaadás Krisztus ismeretéről)
17.) p. 27A RPHA 0859 Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet… (Vallás és könyörgés)
18.) p. 28A RPHA 1052 Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben… (Ps 70=71)
19.) p. 30A RPHA 1171 Bornemisza Péter: Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán… (Cantio Szent János látásáról)
20.) p. 33B RPHA 0944 Kecskeméti Vég Mihály: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Ps 54=55)
21.) p. 38A RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)