Batthyány-kódex ***, 17. sz. eleje (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1 RPHA 1415 Új világosság jelenék… (Adventi hymnus)
2.) p. 3 RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
3.) p. 6 RPHA 0108 Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél… (Adventi hymnus)
4.) p. 7 RPHA 0888 Mennyből az Ige lejöve… (Adventi hymnus)
5.) p. 8 RPHA 0145 Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten… (Adventi hymnus)
6.) p. 11 RPHA 0971 Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek… (Adventi hymnus)
7.) p. 14 RPHA 0227 Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége… (Adventi hymnus)
8.) p. 17 RPHA 0119 Az Atyának országából e világra Isten jöve… (Karácsonyi hymnus)
9.) p. 19 RPHA 0695 Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését… (Karácsonyi hymnus)
10.) p. 20 RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
11.) p. 23 RPHA 1371 Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig… (Karácsonyi hymnus)
12.) p. 25 RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
13.) p. 26 RPHA 1048 Naptámadástól fogva… (Karácsonyi hymnus)
14.) p. 27 RPHA 0434 Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz… (Vízkereszti hymnus)
15.) p. 29 RPHA 1374 Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz… (Vízkereszt utáni hymnus)
16.) p. 30 RPHA 0002 A bűnök távol legyenek tőlünk… (Hetvenedvasárnapi hymnus)
17.) p. 47 RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
18.) p. 49 RPHA 0278 Dicsérjük mindnyájan az Úristent… (Nagyböjti hymnus)
19.) p. 51 RPHA 0899 Mennynek, Földnek teremtőjét… (Nagyböjti hymnus)
20.) p. 55 RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
21.) p. 57 RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
22.) p. 61 RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
23.) p. 65 RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
24.) p. 67 RPHA 0418 Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel… (Húsvéti hymnus)
25.) p. 69 RPHA 0733 Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét… (Húsvéti hymnus)
26.) p. 71 RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
27.) p. 73 RPHA 1400 Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura… (Húsvéti hymnus)
28.) p. 76 RPHA 1323 Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége… (Húsvéti hymnus)
29.) p. 79 RPHA 1022 Mostani nagy ünnep és a jeles örömök… (Áldozócsütörtöki hymnus)
30.) p. 83 RPHA 0673 Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk… (Áldozócsütörtöki hymnus)
31.) p. 85 RPHA 0706 Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten… (Pünkösdi hymnus)
32.) p. 87 RPHA 0698 Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg… (Pünkösdi invocatio)
33.) p. 88 RPHA 0699 Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával… (Pünkösdi invocatio)
34.) p. 90 RPHA 0703 Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben… (Pünkösdi hymnus)
35.) p. 91 RPHA 1102 Ó, dicsőséges Szentháromság… (Szentháromság-napi hymnus)
36.) p. 92 RPHA 1135 Ó, teremtő Atya Isten… (Szentháromság-napi hymnus)
37.) p. 93 RPHA 1403 Üdvözlégy, örök Atya Isten… (Szentháromság-napi dicséret)
38.) p. 103 RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
39.) p. 105 RPHA 0897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak… (Hétfőre való hymnus a teremtésről)
40.) p. 106 RPHA 0301 E széles Földnek nagy bölcs Teremtője… (Keddre való hymnus a teremtésről)
41.) p. 108 RPHA 1120 Ó, magas mennynek szentséges Istene… (Szerdára való hymnus a teremtésről)
42.) p. 109 RPHA 1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen… (Csütörtökre való hymnus a teremtésről)
43.) p. 111 RPHA 0347 Emberi nemnek teremtő Istene… (Péntekre való hymnus a teremtésről)
44.) p. 112 RPHA 0413 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek… (Szombatra való hymnus a teremtésről)
45.) p. 115 RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
46.) p. 116 RPHA 0583 Immár mostan, ó, Szentlélek… (Hétfő reggeli hymnus)
47.) p. 117 RPHA 0562 Igaz bíró, nagy Úristen… (Kedd reggeli hymnus)
48.) p. 118 RPHA 0092 Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen… (Szerda reggeli hymnus)
49.) p. 119 RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
50.) p. 120 RPHA 0982 Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk… (Reggeli hymnus)
51.) p. 122 RPHA 1111 Ó, felséges, áldott király… (Péntek reggeli hymnus)
52.) p. 124 RPHA 1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk… (Szombat reggeli hymnus)
53.) p. 126 RPHA 0406 Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében… (Reggeli hymnus)
54.) p. 128 RPHA 0772 Könyörögjünk az Istennek Krisztus által… (Reggeli hymnus)
55.) p. 130 RPHA 0106 Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója… (Reggeli hymnus)
56.) p. 132 RPHA 0123 Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja… (Reggeli hymnus)
57.) p. 135 RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)
58.) p. 136 RPHA 1096 Ó, áldott Atya Úristen… (Könyörgés az Atya Úristenhez)
59.) p. 138 RPHA 0670 Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk… (Könyörgés Krisztushoz)
60.) p. 140 RPHA 1396 Üdvözlégy, irgalmas Jézus… (Hymnus Krisztushoz)
61.) p. 144 RPHA 0642 Jer, dicsérjük, keresztyének… (Commendatio amoris Dei erga nos)
62.) p. 147 RPHA 1262 István: Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk… (Könyörgés)
63.) p. 150 RPHA 0109 Atya Istentől születék… (Karácsonyi hymnus)
64.) p. 152 RPHA 1488 Világnak nemes teremtője… (Vízkereszt utáni hymnus)
65.) p. 153 RPHA 1010 Mostan az idők eljöttek… (Nagyböjti hymnus)
66.) p. 155 RPHA 0962 Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek… (Nagyböjti hymnus)
67.) p. 157 RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
68.) p. 159 RPHA 3214 Karácsony ünnepében… (Karácsonyi invocatio)
69.) p. 159 RPHA 4006 Ez esztendőt megáldod… (Újesztendei invocatio)
70.) p. 160 RPHA 3021 E húsvét ünnepében… (Húsvéti invocatio)
71.) p. 160 RPHA 3022 E Pünkösd ünnepében… (Pünkösdi invocatio)
72.) p. 166 RPHA 0565 Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen… (Benedicamus)
73.) p. 166 RPHA 0405 Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent… (Benedicamus)
74.) p. 167 RPHA 1165 Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra… (Benedicamus)
75.) p. 167 RPHA 3508 Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből… (Benedicamus)
76.) p. 167 RPHA 3510 Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal… (Benedicamus)
77.) p. 167 RPHA 3500 A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten… (Benedicamus)
78.) p. 167 RPHA 0667 Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte… (Benedicamus)
79.) p. 168 RPHA 3502 Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt… (Benedicamus)
80.) p. 168 RPHA 3504 Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról… (Benedicamus)
81.) p. 168 RPHA 3507 Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél… (Benedicamus)
82.) p. 169 RPHA 3511 Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi… (Benedicamus)
83.) p. 169 RPHA 3513 Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét… (Benedicamus)
84.) p. 169 RPHA 3506 Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján… (Benedicamus)
85.) p. 385 RPHA 1136 Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját… (Úrvacsora-ének)
86.) p. 385 RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
87.) p. 388 RPHA 1347 Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek… (Úrvacsora-ének)
88.) p. 168 RPHA 3501 Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról… (Benedicamus)