Kecskeméti-graduál függeléke ***, 17. sz. (protestáns)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 1A RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
2.) p. 1B RPHA 0509 Hallgassuk figyelmetesen… (Nagyböjti hymnus)
3.) p. 2A, 6B RPHA 0648 Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását… (Nagyheti hymnus)
4.) p. 3A RPHA 1166 Örvendezzen már e világ… (Virágvasárnapi hymnus)
5.) p. 3B RPHA 1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk… (Nagyheti hymnus)
6.) p. 4A RPHA 0306 E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye… (Húsvéti hymnus)
7.) p. 5B RPHA 1448 Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára… (Úrvacsorai hymnus)
8.) p. 8A RPHA 1298 Szegedi Gergely: Számkivetésre Dávid megyen vala… (Ps 7=7)
9.) p. 9A RPHA 1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk… (Ps 11=12)
10.) p. 9B RPHA 1295 Sztárai Mihály: Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten… (Ps 11=12)
11.) p. 10B RPHA 0940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala… (Ps 45=46)
12.) p. 11A RPHA 0470 Hartyáni Imre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala… (Ps 50=51)
13.) p. 12A RPHA 0087 Áldott légy, Úristen, a magas mennyben… (Az Úristen dicsérete prédikáció után)
14.) p. 12A RPHA 1005 Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek… (Prédikáció előtti vagy utáni dicséret)
15.) p. 12B RPHA 1123 Ó, mennyei nagy boldogság… (Szentháromság-ének)
16.) p. 13A RPHA 1418 Úr Jézus Krisztus, ne hagyj elvesznünk a pogány kéz miatt… (Könyörgés a pogányok ellen)
17.) p. 13B RPHA 0498 Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket… (Prédikáció utáni könyörgés)
18.) p. 14A RPHA 0308 ? Nemes Imre: Ébredjél fel, világ, bűneidből… (Prédikáció utáni dicséret)
19.) p. 15A RPHA 0612 Paniti János: Istennek szent Lelke illette szívemet… (Házasének)
20.) p. 16A RPHA 1364 Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk… (Te Deum summa szerint)
21.) p. 16B RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
22.) p. 17B RPHA 0654 ? Batizi András: Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz… (Pünkösdi invocatio)
23.) p. 18A RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
24.) p. 18B RPHA 0632 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához… (Invocatio Jézus Krisztushoz)
25.) p. 19A RPHA 0731 Szegedi Gergely: Keresztyének, kik vagytok… (Pünkösdi invocatio)
26.) p. 19A RPHA 0503 Hallgass meg minket, nagy Úristen… (Pünkösdi invocatio)
27.) p. 19B RPHA 0060 Adj, Úristen, Szentlelket… (Invocatio)