Kassai István énekgyűjteménye ***, 1629 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. 3A RPHA 0829 Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat… (Csütörtök reggeli hymnus)
2.) p. 3B RPHA 0412 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek… (Vasárnapra való hymnus a teremtésről)
3.) p. 3B RPHA 0584 Immáron a Nap feljövén… (Vasárnap reggeli hymnus)
4.) p. 6A RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
5.) p. 6B RPHA 0849 Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent… (Invocatio Spiritus Sancti)
6.) p. 7A RPHA 0774 Huszár Gál: Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének… (Precatio ad Deum Spiritum Sanctum)
7.) p. 8A RPHA 1114 Ó, Izrael, szerető népem… (Tízparancsolat-ének)
8.) p. 12B RPHA 1150 Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre… (Ps 69=70)
9.) p. 13A RPHA 0827 Bogáti Fazakas Miklós: Látja világ dolgát Isten és forgatja… (Ps 49=50)
10.) p. 16A RPHA 0712 Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam… (Könyörög Istennek)
11.) p. 17A RPHA 0409 Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel… (Ps 129=130)
12.) p. 17B RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
13.) p. 19B RPHA 2007 Balassi Bálint: Adj már csendességet… (Könyörgés)
14.) p. 20A RPHA 0222 Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk… (Pogányok és bálványozók ellen való könyörgés)
15.) p. 20B RPHA 0497 Hallgasd meg mostan, felséges Isten… (Az Antikrisztusnak háborgatása idején való könyörgés)
16.) p. 21A RPHA 0282 Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben… (Könyörgés)
17.) p. 23B RPHA 0142 Az Izraelnek népe régenten ó törvényben… (Ps 123=124)
18.) p. 24B RPHA 0224 Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk… (Könyörgés oltalomért)