Toroczkai Máté graduálja (perdu) ***, 1601 (unitárius)

[szerkesztés] :: [vissza a listához]

oldalszám RPHA azonosító szerző(k) incipit cím
1.) p. RPHA 0143 Az örök élet mi legyen… (Az örök életről)
2.) p. RPHA 1018 Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm… (Áldozócsütörtöki hymnus)
3.) p. RPHA 0705 Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg… (Pünkösdi hymnus)
4.) p. RPHA 0652 Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel… (Pünkösdi invocatio)
5.) p. RPHA 0736 Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat… (A szentírásbeli jókról)
6.) p. RPHA 0262 Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek… (Könyörgés Isten oltalmáért)
7.) p. RPHA 0910 Gálszécsi István: Mi hiszünk az egy Istenben… (Credo-ének)
8.) p. RPHA 1489 Világosságnak szent Atyja… (Invocatio)
9.) p. RPHA 0645 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek… (Ps 120=121)
10.) p. RPHA 0694 Jövel, légy velünk, Úristen… (Táborba szálláskor)
11.) p. RPHA 0753 Bogáti Fazakas Miklós: Kik Istennek csodáit láttuk… (Ps 94=95)
12.) p. RPHA 1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk… (Oratio regis Josaphat)
13.) p. RPHA 0505 Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk… (Ájtatos könyörgés)
14.) p. RPHA 0027 Bogáti Fazakas Miklós: A nagy bölcs teremtést aki meggondolja… (Ps 32=33)
15.) p. RPHA 0068 Aki az Istent megismerheti… (Ps 102=103)
16.) p. RPHA 0074 Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába… (Ps 90=91)
17.) p. RPHA 0085 Áldott keresztyének Ura… (Zakariás éneke)
18.) p. RPHA 0199 Szegedi Gergely: Boldog az ilyen ember e világon… (Ps 31=32)
19.) p. RPHA 0242 Szegedi Gergely: Dávid prófétának imádkozásáról… (Ps 29=30)
20.) p. RPHA 0368 Emlékezzél, Úristen, híveidről… (Könyörgés lelki ételért és italért)
21.) p. RPHA 0411 Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek… (Bálványimádók ellen való könyörgés)
22.) p. RPHA 0544 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk… (Ps 89=90)
23.) p. RPHA 0547 Bogáti Fazakas Miklós: Hogy említjük eleinket… (Ps 84=85)
24.) p. RPHA 0682 Jó keresztyének, kik vagyunk… (Karácsonyi hymnus)
25.) p. RPHA 0834 ? Szegedi Lajos: Légy irgalmas, Úristen, minekünk… (Ps 50=51)
26.) p. RPHA 1215 Segítségül hívjuk a mennybéli Istent… (Az Úristenben való bizodalomról)
27.) p. RPHA 0481 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek… (Karácsonyi sequentia)
28.) p. RPHA 0617 Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan… (Karácsonyi hymnus)
29.) p. RPHA 1117 Ó, kegyelmes Jézus Krisztus… (Nagypénteki hymnus)
30.) p. RPHA 1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes… (Szentháromság-napi hymnus)